Fotograf Susanne Lindholm.

Fotograf Susanne Lindholm.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer luleåborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå.

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordföranden Daniel Smirat (S), förste vice ordförande Inger Boström (V) och andre vice ordförande Nihad Zara (M).

Du kan följa fullmäktige på plats eller på webben

Sista måndagen i varje månad sammanträder kommunfullmäktige. Mötena är öppna för allmänheten. Du är välkommen att följa dem från åhörarläktaren som hör till Stadshusets sessionssal.

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds på den här sidan.

Titta på webbsändning av kommunfullmäktige

Sändningen av kommunfullmäktige startar ca 30 minuter innan mötets start. Mötet börjar klockan 13:15. Du kan titta på kommunfullmäktiges möte i efterhand under 2 veckor efter mötets datum.


Mellan sändningarna så ser du inte spelaren utan den tänds automatiskt när det finns en webbsändning tillgänglig.

Ärendelista och kallelse

Ärendelista och kallelse

Mandatfördelning

 • Socialdemokraterna: 24 mandat
 • Moderaterna: 10 mandat
 • Sverigedemokraterna: 6 mandat
 • Vänsterpartiet: 6 mandat
 • Centerpartiet: 4 mandat
 • Kristdemokraterna: 4 mandat
 • Liberalerna: 3 mandat
 • Miljöpartiet: 2 mandat
 • Socialistiskt alternativ: 2 mandat

I kommunfullmäktige finns det 61 ledamöter och 37 ersättare från nio partier.

Sidan uppdaterades den 1 juli 2024