Fotograf Susanne Lindholm.

Fotograf Susanne Lindholm.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer luleåborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Luleå.

Fullmäktige kan sägas vara den lokala nivåns motsvarighet till riksdagen. Alla frågor som tas upp i kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och i kommunstyrelsen.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevalda

Presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordföranden Daniel Smirat (S), förste vice ordförande Inger Boström (V) och andre vice ordförande Nihad Zara (M).

Du kan följa fullmäktige på plats eller på webben

Sista måndagen i varje månad sammanträder kommunfullmäktige. Mötena är öppna för allmänheten. Du är välkommen att följa dem från åhörarläktaren som hör till Stadshusets sessionssal.

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds på den här sidan och du kan även lyssna via Radio Luleå på 89,3 MHz.

Titta på webbsändning av kommunfullmäktige

Sändningen av kommunfullmäktige startar ca 30 minuter innan mötets start. Mötet börjar klockan 13:15. Du kan titta på kommunfullmäktiges möte i efterhand under 2 veckor efter mötets datum.

Mellan sändningarna så ser du inte spelaren utan den tänds automatiskt när det finns en webbsändning tillgänglig.

Ärendelista och kallelse

Mandatfördelning

 • Socialdemokraterna: 24 mandat
 • Moderaterna: 10 mandat
 • Sverigedemokraterna: 6 mandat
 • Vänsterpartiet: 6 mandat
 • Centerpartiet: 4 mandat
 • Kristdemokraterna: 4 mandat
 • Liberalerna: 3 mandat
 • Miljöpartiet: 2 mandat
 • Rättvisepartiet Socialisterna: 2 mandat

Socialdemokraterna

Kapellgränd 7, 974 35 Luleå
0920-890 20
lulea@socialdemokraterna.se
www.socialdemokraterna-lulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Carina Sammeli
carina.sammeli@lulea.se

Moderaterna

Storgatan 11, 972 38 Luleå
0920-211312
https://moderaterna.se/norrbotten/lulea Länk till annan webbplats.

Gruppledare: Anders Josefsson
anders.josefsson@moderat.se

Sverigedemokraterna

076-105 87 96
norrbotten.sverigedemokraterna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Ingrid Vesterlund

Vänsterpartiet

Lulsundsgatan 13, 972 41 Luleå
0920-125 08
lulea.vansterpartiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Mathias Karvonen

Centerpartiet

Box 256, 971 08  Luleå
0920-685 85
www.centerpartiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Carola Lidén
carola.liden@lulea.se

Kristdemokraterna

Tullgatan 31 B, 972 39  Luleå
0920-22 20 08
kdlulea.se Länk till annan webbplats.

Gruppledare: Samuel Ek
bensbyek@hotmail.com

Liberalerna

Lulsundsg 34 B, 972 41 Luleå
0920-120 79
www.liberalernalulea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Thomas Söderström
thomas.soderstrom@liberalerna.se

Miljöpartiet

Lulsundsgatan 34 B, 972 41 Luleå
www.mp.se/lulea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Evelina Rydeker
evelina.rydeker@mp.se

Rättvisepartiet Socialisterna

Box 104, 971 04 Luleå
0920-22 08 74
rs_lulea@socialisterna.org
www.rslulea.wordpress.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledare: Liv Shange Moyo
liv.shange@socialisterna.org

I kommunfullmäktige finns det 61 ledamöter och 37 ersättare från nio partier.

Sidan uppdaterades den 4 juni 2023