Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll, kallelser och mötesdatum från kommunfullmäktige, nämnder, kommittéer och råd.

Protokoll

Här kan du ta del av beslut som fattats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, respektive nämnder, råd och kommittéer.

Kallelser

Nedan hittar du ärenden till nästa sammanträden för respektive nämnd.
Ärendena läggs ut ca 1 vecka innan sammanträdet.

Sammanträdesplaner 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder måndagar kl. 08:15.

 • 30 januari 2023
 • 13 februari 2023
 • 27 februari 2023
 • 13 mars 2023
 • 27 mars 2023
 • 11 april 2023
 • 24 april 2023
 • 8 maj 2023
 • 22 maj 2023
 • 5 juni 2023
 • 19 juni 2023
 • 14 augusti 2023
 • 28 augusti 2023
 • 11 september 2023
 • 25 september 2023
 • 9 oktober 2023
 • 23 oktober 2023
 • 6 november 2023
 • 20 november 2023
 • 4 december 2023
 • 18 december 2023

Kommunstyrelsen sammanträder måndagar kl. 13:15.

 • 16 januari 2023
 • 13 februari 2023
 • 13 mars 2023
 • 11 april 2023
 • 8 maj 2023
 • 5 juni 2023
 • 14 augusti 2023
 • 11 september 2023
 • 9 oktober 2023
 • 6 november
 • 4 december 2023

Kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl. 13:15.

 • 30 januari 2023
 • 27 februari 2023
 • 27 mars 2023
 • 24 april 2023
 • 22 maj 2023
 • 19 juni 2023
 • 20 juni 2023, kl. 9.00
 • 28 augusti 2023
 • 25 september 2023
 • 23 oktober 2023
 • 20 november 2023
 • 18 december 2023

Budgetutskottets sammanträder startar kl. 08:15.

 • 26 april 2022
 • 25 oktober 2022

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden sammanträder tisdagar kl. 8.15.  

 • 17 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 12 december 2023

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagar kl. 08:15.

 • 11 januari 2023
 • 8 februari 2023
 • 8 mars 2023
 • 5 april 2023
 • 3 maj 2023
 • 31 maj 2023
 • 6 september 2023
 • 4 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 29 november 2023

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar kl. 08:15. 

 • 9 januari 2023
 • 25 januari 2023
 • 22 februari 2023
 • 22 mars 2023
 • 19 april 2023
 • 17 maj 2023
 • 14 juni 2023
 • 20 september 2023
 • 18 oktober 2023
 • 15 november 2023
 • 13 december 2023

 • 23 juni 2021

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagar kl. 13:15.

 • 8 februari 2023
 • 8 mars 2023
 • 14 april 2023
 • 3 maj 2023
 • 31 maj 2023
 • 6 september 2023
 • 4 oktober 2023
 • 1 november 2023
 • 29 november 2023

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar kl. 13:15.

 • 9 januari 2023
 • 25 januari 2023
 • 22 februari 2023
 • 22 mars 2023
 • 25 april 2023
 • 17 maj 2023
 • 14 juni 2023
 • 20 september 2023
 • 18 oktober 2023
 • 15 november 2023
 • 13 december 2023

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder onsdagar kl. 08:15.

 • 18 januari 2023
 • 15 februari 2023
 • 15 mars 2023
 • 12 april 2023
 • 26 april 2023
 • 10 maj 2023
 • 24 maj 2023
 • 7 juni 2023
 • 21 juni 2023
 • 16 augusti 2023
 • 30 augusti 2023
 • 13 september 2023
 • 25 oktober 2023
 • 22 november 2023
 • 20 december 2023

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder torsdagar kl. 08:15.

 • 12 januari 2023
 • 9 februari 2023
 • 16 mars 2023
 • 13 april 2023
 • 11 maj 2023
 • 8 juni 2023
 • 17 augusti 2023
 • 14 september 2023
 • 12 oktober 2023
 • 9 november 2023
 • 7 december 2023

Socialnämnden sammanträder torsdagar kl. 08:15.

 • 3 januari 2023
 • 26 januari 2023
 • 23 februari 2023
 • 30 mars 2023
 • 27 april 2023
 • 25 maj 2023
 • 22 juni 2023
 • 31 augusti 2023
 • 28 september 2023
 • 26 oktober 2023
 • 23 november 2023
 • 21 december 2023

Socialnämndens enskilda utskott sammanträder onsdagar kl. 08:30.

 • 4 januari 2023 kl. 13.15
 • 18 januari 2023
 • 1 februari 2023
 • 15 februari 2023
 • 1 mars 2023
 • 15 mars 2023
 • 29 mars 2023
 • 12 april 2023
 • 26 april 2023
 • 10 maj 2023
 • 24 maj 2023
 • 7 juni 2023
 • 21 juni 2023
 • 5 juli 2023
 • 19 juli 2023
 • 2 augusti 2023
 • 16 augusti 2023
 • 30 augusti 2023
 • 13 september 2023
 • 27 september 2023
 • 11 oktober 2023
 • 25 oktober 2023
 • 8 november 2023
 • 22 november 2023
 • 6 december 2023
 • 20 december 2023

Stadsbyggnadsnämnden / Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott sammanträder torsdagar kl. 13:15.

 • 12 januar 2023
 • 9 februari 2023
 • 16 mars 2023
 • 13 april 2023
 • 11 maj 2023
 • 8 juni 2023
 • 17 augusti 2023
 • 14 september 2023
 • 12 oktober 2023
 • 9 november 2023
 • 7 december 2023

Stadsbyggnadsnämnden / Infrastruktur- och servicenämnden sammanträder torsdagar kl. 13:15.

 • 9 januari 2023
 • 26 januari 2023
 • 23 februari 2023
 • 30 mars 2023
 • 27 april 2023
 • 25 maj 2023
 • 22 juni 2023, kl. 8.15
 • 31 augusti 2023
 • 28 september 2023
 • 26 oktober 2023
 • 23 november 2023
 • 21 december 2023

E-nämnden sammanträder kl. 13.00 enligt fastslagen sammanträdesplan:

 • 16 mars 2022
 • 22 juni 2022
 • 12 oktober 2022
 • 14 december 2022

Räddningsutskottet sammanträder kl. 08:30.

 • 22 februari 2023
 • 21 mars 2023, kl. 13.00
 • 16 maj 2023
 • 14 juni 2023
 • 19 september 2023, kl. 13.00
 • 17 oktober 2023
 • 14 november 2023
 • 13 december 2023

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan kl. 13.15

 • 19 januari 2023
 • 16 februari 2023
 • 23 mars 2023
 • 20 april 2023
 • 11 maj 2023
 • 15 juni 2023
 • 17 augusti 2023
 • 21 september 2023
 • 19 oktober 2023
 • 16 november 2023
 • 14 december 2023

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2023