Möten, handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll, kallelser och mötesdatum från kommunfullmäktige, nämnder, kommittéer och råd.

Protokoll

Här kan du ta del av beslut som fattats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, respektive nämnder, råd och kommittéer.

Kallelser

Nedan hittar du ärenden till nästa sammanträden för respektive nämnd.
Ärendena läggs ut ca 1 vecka innan sammanträdet.

Sammanträdesplaner 2024

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 13:15.

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 3 juni
 • 18 juni kl. 8.15
 • 12 augusti
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 08:15.

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 3 juni
 • 12 augusti
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december

Räddningsutskottet sammanträder kl. 08:30.

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 15 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober.
 • 11 november
 • 13 december

Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder kl. 8.15.

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 13:15.

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 18 juni kl. 9.00
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden sammanträder kl. 8.15.

 • 23 januari
 • 22 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 19 juni kl. 13.15
 • 25 juni
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder kl. 08:15.

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder kl. 08:15.

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Infrastruktur- och servicenämnden sammanträder kl. 13:15.

 • 25 januari
 • 29 februari
 • 27 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni (obs kl 8.15)
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott sammanträder kl. 13:15.

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 4 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 5 december

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder kl. 13:15.

 • 26 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder kl. 13:15.

 • 10 januari
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 3 april
 • 8 maj
 • 5 juni
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder kl. 08:15.

 • 17 januari
 • 14 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 24 april
 • 15 maj
 • 29 maj
 • 5 juni
 • 19 juni
 • 14 augusti
 • 28 augusti
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Socialnämnden sammanträder kl. 08:15.

 • 25 januari
 • 29 februari
 • 27 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder kl. 08:15.

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 7 juni
 • 15 augusti
 • 12 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 5 december

Socialnämndens enskilda utskott sammanträder kl. 08:30.

 • 4 januari
 • 17 januari
 • 31 januari
 • 14 februari
 • 28 februari
 • 13 mars
 • 26 mars
 • 10 april
 • 24 april
 • 8 maj
 • 22 maj
 • 5 juni
 • 19 juni
 • 3 juli
 • 17 juli
 • 31 juli
 • 14 augusti
 • 28 augusti
 • 11 september
 • 25 september
 • 9 oktober
 • 23 oktober
 • 6 november
 • 20 november
 • 4 december
 • 18 december

Överförmyndarnämnden sammanträder klockan kl. 13.15

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 18 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 17 december

Sidan uppdaterades den 15 juli 2024