Barn leker med såpbubblor

Jämställdhet

Jämställdhet berör alla. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa och demokrati. Luleå kommuns övergripande mål för jämställdhet återfinns i översiktsplan 2013 i program A - Alla jämlika: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer om hur kommunen arbetar med jämställdhet i

I december 2013 undertecknade kommunfullmäktiges ordförande den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. I och med detta har kommunen utökat sitt åtagande när det gäller jämställdhetsarbetet. Kommunen ska inte bara se på jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt perspektiv utan även arbeta för att brukare, kunder och medborgare ska ges en jämställd service och möjlighet till inflytande.

Jämställdhetsintegrering innebär alltså ett jämställdhetsarbete utifrån ett verksamhetsperspektiv där medborgaren/brukaren/kunden är i fokus och att verksamheten utformas så att den tillgodoser både kvinnor och män, pojkar och flickors behov.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män innehåller sex olika principer fördelat på 30 olika artiklar. Vissa av artiklarna spänner över hela kommunens verksamhetsområde och handlar till exempel om politisk representation, könsrelaterat våld, jämställdhetsanalyser och upphandling. Andra artiklar riktas tydligt till vissa förvaltningar och handlar till exempel om social omsorg, utbildning, bostäder, säkerhet, kultur, idrott och fritid.

Läs mer om den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och mänlänk till annan webbplats.

Jämställdhetsprojekt

Luleå kommun deltar i projektet Modellkommuner där kommuner lär sig jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra.

Jämställdhetsarbete i Norrbotten, Sverige och världen

Gå din egen väg

Satsningen "Gå din egen väg!" vill stödja unga i att bryta med könsmönster som ofta styr ungdomars studie-och yrkesval. Läs mer på webbplatsen för gå din egen väg.länk till annan webbplats

Undersökningar och jämförelser

Luleå kommun är en av landets bästa kommuner när det gäller jämställdhet. Detta enligt rapporten Öppna jämförelser Jämställdhet 2016.

Luleå hamnar på 9:e plats bland Sveriges 290 kommuner när alla nyckeltal vägs samman. Kommunernas storlek har betydelse vid rankningen. I gruppen större städer ligger Luleå bäst till av alla.

Mer om Öppna jämförelser Jämställdhetlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontaktperson för jämställdhetsfrågor är Eira Andersson, kvalitetsstrateg jämställdhet på kommundirektörens stab kvalitet & samhällsutveckling. Kontaktuppgifter finns på sidan. Kontakta kvalitet & samhällsutveckling.