Några kvinnor och män lagar en bil

Projekt Modellkommuner

Jämställdhet är en rättighet för invånarna, men också en nyttighet för kommunen. Jämställdhetsintegrering leder till bättre kvalitet i verksamheten.

Alla kommuner ska ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar, men så är det inte idag. I projektet Modellkommuner deltar sju kommuner som kommit långt i jämställdhetsarbetet och 15 kommuner som ska ta del av deras erfarenheter, däribland Luleå kommun.

Luleå kommun har Piteå som sin modellkommun. Kommunalråd Yvonne Stålnacke och kommundirektör Mikael Lekfalk deltar i möten med modellkommunen Piteå tillsammans med Bodens kommun och Skellefteå kommun. Kommunerna jämför sig med varandra för att bli ännu bättre på jämställdhet och i nästa steg föra ut kunnandet till andra kommuner genom samma jämförande arbetssätt.

Projektets syfte är att

  • sprida kunskap och goda exempel av jämställdhetsintegrering
  • bidra till hållbar jämställdhet genom att utgå från ett systematiskt lärande arbetssätt
  • bidra till högre kvalitet i kommunernas verksamhet genom att säkerställa likvärdig service oavsett kön

Målet är att utveckla arbetet med att jämställdhetsintegrera styr- och ledningsprocesser i kommunal verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering innebär ett jämställdhetsarbete utifrån ett verksamhetsperspektiv, där medborgaren är i fokus och att verksamheten utformas så att den tillgodoser både kvinnor och män, pojkar och flickors behov.

Läs mer i Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Pdf, 1.2 MB..

Projektets process

  • Uppstartsmöte januari 2017
  • 3 benchmarkingmöten under året
  • Eget arbete mellan mötena
  • Avslutningsmöte januari 2018 

Kontakt

Kontaktperson för jämställdhetsfrågor är Eira Andersson, kvalitetsstrateg jämställdhet.

Sidan uppdaterades den 7 oktober 2021