Varumärkesenkät 2023

Denna studie är en del av ett forskningsprojekt med syfte att bättre förstå vad invånare och besökare tycker om Luleå. Studien bygger på ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå tekniska universitet.

Dela gärna länken till enkäten med dina familjemedlemmar och andra du känner som kanske också kan svara. Enkäten riktar sig till både nuvarande och tidigare invånare, samt alla som har besökt Luleå minst två gånger.

Det tar cirka 10–12 minuter att fylla i frågeformuläret och vi ber dig svara ärligt utifrån dina egna uppfattningar. Dina svar är helt anonyma och ingen information som kan kopplas till dig som individ samlas in. Vi önskar att du baserar dina svar på hur du ser på Luleå idag.

In English: Brand survey 2023

This study is part of a research project with the aim to better understand what citizens and visitors think about Luleå. The study is based on a cooperation between Luleå municipality and Luleå University of Technology. Please share the survey with other household members and anyone else who may be able to complete it. This survey can be taken by current residents, former residents, or anyone who has visited Luleå at least two or more times.

It will take approximately 10–12 minutes to complete the questionnaire and we ask you to answer honestly based on your own perceptions. Your answers are fully anonymous and no information that can be linked to you as an individual is collected. We would like you to base your answers on how you see Luleå today.

Sidan uppdaterades den 9 juni 2023