Karta som visar Luleå centrum med gatunät och byggnader

Kartor

Luleå kommun tar fram kartor för olika behov. Du kan använda dem på datorn, i mobiltelefonen eller skriva ut dem.

Mer information hittar du under länkarna nedan:

Kommunkartan

Denna karttjänst riktar sig främst till medborgare och besökare. Här kan du bland annat hitta var alla skolor finns, rätt till busskort för gymnasieelever, söka adresser och fastigheter, cykelstråk, gällande detaljplaner, kulturmiljöer, vattenskyddsområden, parkeringar, bad, skoterleder, vandringsleder och mycket mer.

Länk till kommunkartan Länk till annan webbplats.

Stomnätskartan

Denna karttjänst riktar sig främst till näringslivet. Här kan du söka och skriva ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter i plan och höjd.

Länk till stomnätskartan Länk till annan webbplats.

Luleå kommun fritar sig från ansvar när det gäller punkternas beskaffenhet.

Nya gatu- och områdesnamn

Kommunen har ansvar för namnsättning på gator och allmänna platser i Luleå. Här hittar du kartor och information om Luleås nya gatu- och områdesnamn. Länk till annan webbplats.

Kontakt kartor

Har du frågor om kartor? Skicka e-post till: gis.kartor@lulea.se

Sidan uppdaterades den 23 oktober 2023