Förskolan

Hällbackens förskola

Den finns på det nybyggda bostadsområdet Hällbacken som ligger i ett naturnära område, med omgivande ängsmark och skog. Förskolan byggs i två plan och kommer att ha plats för cirka 100 barn, fördelat på sex barngrupper.

Hällbackens förskola kommer att vara en övningsförskola som kommer att ta emot praktiserande förskollärarstudenter från LTU. Vår förskolepersonal kommer att handleda studenterna.

Verksamhetsidé

Hällbackens förskola - kunskap för livet
Ett hållbart lärande är en livslång process som sker i relation och i samspel med andra.
Tillsammans ska vi skapa en förskola där alla möts med respekt, känner delaktighet och utvecklas till sitt bästa JAG.

Vi är en övningsförskola.
Vi tar emot förskollärarstudenter och har ett samarbete med LTU.

Minimera
Kontakt

Kontakt

Hällbackens förskola
Hällbacksvägen 50
976 36 Luleå

Blåbäret:  0920-45 62 40
076-134 23 55

Lingonet: 0920-45 62 42
076-133 92 29

Hallonet: 0920-45 62 43
076-133 90 86

Hjortronet: 0920-45 62 41
076-133 90 84

Smultronet: 0920-45 62 46
076-101 75 25

Åkerbäret: 0920-45 62 47
076-770 21 06 

Förskolechef
Maria Stark
0920-45 33 63
maria.stark@skol.lulea.se

Köket: 0920-45 62 45

Minimera
Senaste nytt