Utomhusmiljö Ersnäs förskola, en del av förskolans gård

Ersnäs förskola

Ersnäs förskola ligger 2,5 mil söder om Luleå, mitt i ett villaområde med promenadavstånd till skogar, ängar och Ersnässkolan. Vi har en fin ute och innemiljö, som lockar till lek och lärande. Vi lägger stor vikt vid att barn känner trygghet hos oss.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Hos oss genomsyrar glädje, gemenskap och samarbete vårt arbetssätt. Vi ser det enskilda barnet hos oss och planerar, genomför och utvärderar utbildningen utifrån intressen och förutsättningar hos varje enskilt barn. Planeringen grundar sig i förskolans styrdokument.

Vi lägger stor vikt vid att som enskilt barn få känna en grupptillhörighet och gemenskapen det för med sig. Vi skapar lärorika miljöer där barnen utvecklas och har roligt.

Vi lägger stor vikt på att arbete med TAKK, språk och estetiska läroprocesser som genomsyrar utbildningen och våra valda mål från förskolans läroplan som vi fördjupar oss i.

Vår förskola består av två avdelningar där vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna. Med hjälp av detta samarbete kan vi ha barnens bästa i fokus.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Barns inflytande

Hos oss jobbar pedagogerna på ett lyhört sätt där vi ser varje barn och möjliggör för alla att få lyckas utifrån deras förutsättningar. Vi lyssnar in barnens tankar och idéer när vi utformar förskolans miljöer samt i den planerade och spontana undervisningen. Vi arbetar med att alla barn får säga sin åsikt och bidra till ett samtal. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig som en del i gruppen. Vi arbetar normkreativt och utmanar barnen utifrån deras egna förutsättningar.

Föräldrasamverkan

Hos oss har vi föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att vårdnadshavare är delaktiga i den dagliga utbildningen. På så sätt tar vårdnadshavarna del av hur vi arbetar och har en stor möjlighet att tycka, tänka och påverka. Vi har daglig dialog med vårdnadshavare om hur vi kan utmana och utveckla deras barn på bästa sätt. En vecka per läsår arbetar vi med mat och kulturveckor där vårdnadshavarna bidrar med kunskaper från sina kulturer.

Hos oss får alla barn lika mycket utrymme att synas och höras i utbildningen. Här är alla barnen lika mycket värda och barnens unika förmågor får ta plats.

Vi har nolltolerans mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Vi arbetar på ett förebyggande sätt för att alla ska känna glädje, trygghet och trivas hos oss. Vårt arbetssätt grundar sig i rotation i arbetslagen för att alla ska vara delaktiga och välinformerade i vår likabehandlingsplan.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Ersnäs förskola
Tranmyrvägen 20
975 92 Luleå

Avdelningar
Blåbäret: 0920-45 71 46
Lingonet: 0920-45 71 46

Rektor
Eva-Marie Ohlander
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023