Karttjänster

Karttjänster kan användas på dator eller mobiltelefon.

Kommunkartan

Denna karttjänst riktar sig främst till medborgare och besökare. Här kan du bland annat hitta var alla skolor finns, rätt till busskort för gymnasieelever, söka adresser och fastigheter, cykelstråk, gällande detaljplaner, kulturmiljöer, vattenskyddsområden, parkeringar, bad, skoterleder, vandringsleder och mycket mer.

För synpunkter och frågor angående karttjänsten kontakta Geodata, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun: gis.kartor@lulea.se

Länk till kommunkartan Länk till annan webbplats.

Stomnätskartan

Denna karttjänst riktar sig främst till näringslivet. Här kan du söka och skriva ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter i plan och höjd.

Länk till stomnätskartan Länk till annan webbplats.

Luleå kommun fritar sig från ansvar när det gäller punkternas beskaffenhet.

Några övriga kartor

Länk till digital översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den interaktiva karttjänsten för Luleå kommuns Översiktsplan.

Titta på gällande detaljplaner i Luleå kommuns kommunkarta.

Se vilka parkeringstaxor som gäller och var parkeringsplatser, elbilsladdare och handikapplatser finns.

Se hur Luleå förändrats genom åren. Du kan bland annat se hur Luleå centrum har växt fram sedan 1896 fram till 2008.

Mer information om kartor för Luleå genom tiderna kan du hitta via denna länk.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023