Hand som håller i en växtplanta med jord

Slam och latrin

En viktig del av avloppsanläggningens skötsel är att den töms regelbundet och på rätt sätt. I Luleå kommun är det Luleå Miljöresurs AB (Lumire) som ansvarar för att hämta ditt avloppsslam.

Har du en avloppsanläggning ska den slamtömmas av Lumire. Vill du själv ta hand om slammet genom kompostering måste du ansöka om det hos miljö- och byggnadsnämnden. Du kan också ansöka om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll i hämtning av slam.

Latrin från torrdass

Om du av olika anledningar belastar din anläggning mindre kan du ansöka om förlängt intervall till max vartannat år för tömning av din slamavskiljare. Slamavskiljaren ska ha tillräckligt stor volym och inte belastas så att den riskerar att till exempel svämma över.

Om du inte kommer att besöka eller använda din fastighet under minst ett år kan du söka uppehåll i hämtning av slam hos miljö- och byggnadsnämnden. Kom ihåg att lämna in din ansökan i god tid innan du önskar uppehållet. Detta gäller både permanentbostäder och fritidshus.

Om du vill ta hand om slammet från din avloppsanläggning själv kan du ansöka om detta. För att få tillstånd måste du ha en tät kompost. Komposteringen ska ske och tas om hand på den egna fastigheten och inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön.

Sidan uppdaterades den 23 mars 2023