Foto: Per Pettersson

Sopning av Luleås gator

Varje år  rullar ett 20-tal sandupptagningsfordon ut på våra gator för att sopa staden ren från grus och sand och innan skolavslutningen. Vi skulle bli mycket tacksamma och du skulle göra vårt jobb enklare om du flyttar fordon och hinder när du ser att våra maskiner är i antågande.

Korta hållpunkter:

  • Städning efter vintern startar i april när vattning av gatorna kan ske.
  • Arbetet pågår 06.00 -22.00 i bostadsområden
  • Centrumhalvön sopas först, därefter gång- och cykelvägar, busshållplatser och trottoarer
  • Övriga vägar sopas allra sist

I april startar sopningen av Luleå gator

Sandsopning efter vinterns halkbekämpning sker områdesvis i hela kommunen med start under april månad och är klart i slutet av maj.

Många tycker att sopningen startar sent på säsongen men det beror på att vi måste använda vatten för att binda dammet som virvlar upp vid sopningen. Om det är risk för minusgrader i asfalten kan vi inte använda vatten eftersom det bildas en isskorpa på gatan då. Det kan ändå damma något och vi hoppas att du har överseende med det.

Under en normal säsong samlas cirka 4 000 ton sand in genom sandupptagningen. Det är dock bara cirka en fjärdedel av all sand som läggs ut som samlas in igen.

Arbetstider för städningen

Arbetet pågår mellan kl. 06-22 i bostadsområden, men på trafikleder och i industriområden kan arbetet även komma att utföras under andra tider på dygnet. Det går inte att säga exakt när vissa gator kommer att sopas. Det är nämligen vädret som styr hur många arbetstimmar som kan läggas på en vecka.

Tänk på att undvika att parkera bilar, släpvagnar och dylikt längs gatorna när ni ser att sopningen påbörjas i området. Annars försvåras både utförandet och resultatet.

Arbete under sommar och höst

Under sommarperioden tar skräpsopningen vid, men då i reducerad omfattning och främst i centrala stan.

I begreppet barmarksrenhållning ingår förutom sopningen även skötsel av områdena längs gatornas sidor, främst genom klippning men även i form av ogräsbekämpning.

För att underlätta för underhållet av vägarna under vintern plockas de flesta isbjörnar/betongfundament in för att göra plats för snöröjningsfordonen.

Kontakt:

Patrik Ruumensaari, sektionschef gatudrift
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 15 juli 2020