Foto: Susanne Lindholm

Sandning

Då det börjar bli halkigt grusar vi i första hand för gång- och cykeltrafiken. På bussgator och större vägar görs normalt punktinsatser vid trafikljus, rondeller, backar, kurvor och busshållplatser. Bostadsgator grusas enbart vid extrem halka.

Några gånger per år blir det underkylt regn med blixthalka som följd och då åtgärdas allting, det kan ta upp till 12 timmar.

Här finns sandningsgrus att hämta för dig som är privatperson

Som privatperson går det bra att komma och hämta gratis sandningsgrus på nedanstående platser. Vi har som mål att fylla på upplagen så att det alltid finns grus att hämta men åtgången är mycket stor vid halkiga perioder.

För att det ska räcka till så många som möjligt är det lämpligt att endast ta med och fylla 1-2 hinkar per person.

  • Logementsgatan Lulsundet
  • Lulevägen 14-16 i Gammelstad (gamla brandstationen)
  • Kängsövägen, på ÅVS Råneå
  • Antnäs ÅVS, vid Hockeyplan
  • Måttsund Kläppenvägen

Så bekämpar vi halka

Vi använder uteslutande makadam vid halkbekämpning. En finare fraktion, 2-4 mm, används på större vägar och en grövre fraktion, 4-8 mm, kan användas på bostadsgator och gång- och cykelvägar.

Luleå kommun kan använda salt som komplement på de större lederna vid en vägtemperatur ner till minus 8.

Kan man se om en väg är sandad/plogad?

I dagsläget finns det tyvärr ingenstans att ”gå in” och kolla aktuell status på var det är nysandat eller nyplogat. Vi jobbar på att lägga ut aktuell driftinformation via Luleå kommuns webb- och facebooksida.

Det som dock alltid gäller är att gång- och cykelvägar samt buss och matargator alltid kommer att åtgärdas först, lägst prioritet har bostadsgatorna.

Kontakt:

Patrik Ruumensaari, sektionschef gatudrift:
0920-45 30 00 val 2

Sidan uppdaterades den 8 november 2023