Blomlådor

Varje år ställs blomlådor ut på Luleås gator. Blomlådorna är ett komplement till stadsbyggnadsförvaltningens arbete med att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Blomlådorna ställs ut för att uppmärksamma bilisterna på att de befinner sig i ett bostadsområde och att de ska anpassa sin hastighet till denna miljö.

För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd. Tillståndet gäller ett år i taget. Du som har haft tillstånd att ställa ut blomlådor tidigare år ska därför också ansöka om tillstånd om du vill ställa ut blomlådorna även denna sommar.

Du ansöker via vår e-tjänst, för att kunna ansöka krävs det att du har bank-id/mobilt bank-id.

E-tjänsten är stängd för i år. Välkommen tillbaka nästa vår.

Vad gäller?​

Som väghållare har kommunen rätt att ge tillstånd för att låta privatpersoner ställa ut blomlådor längs gator som redan har en låg hastighet likt villagator. Då bostadsområden redan har låga hastigheter anses det tillräckligt att blomlådorna placeras väl synligt och att lådorna märks med reflexer. Kör en bilist på blomlådorna och skadar bilen så ligger oaktsamheten på bilföraren.

För att undvika negativa konsekvenser, till exempel att framkomligheten för räddningstjänsten, kollektivtrafiken eller renhållningen försvåras, får blomlådor endast ställas ut på gator som godkänts av stadsbyggnadsförvaltningen och på den plats som markerats av förvaltningens tjänstepersoner.

För att vi ska godkänna ansökan behöver dina närmsta grannar ge sitt medgivande. Som närmsta grannar räknas de vars infart är i direkt anslutning till platsen där blomlådorna placeras eller på annat sätt kommer att påverkas direkt av att de ställs ut.

Blomlådor, som har tillstånd, får stå ute mellan 15 maj och 15 september.

Om inte reglerna i policyn följs har stadsbyggnadsförvaltningen rätt att återkalla beviljade tillstånd.

 • Gatan är kommunal.
 • Gatan är bredare än 5,5 meter.
 • Gatan trafikeras inte av kollektivtrafik.
 • Permanent farthinder eller någon typ av avsmalning finns inte inom 200 meter från platsen där blomlådorna placeras.
 • Gatan saknar separat gång- och cykelväg.
 • Gatan är inte en återvändsgränd, en bostadsslinga enbart avsedd för de som bor längs gatan eller en gata där genomfartstrafik är förbjuden.
 • Gatan har direktutfarter från bostäder.
 • Tillåten hastighet är högst 50 kilometer i timmen.

 • Blomlådorna ska kunna placeras så att fri sikt om minst 50 meter i var riktning uppnås.
 • Avståndet mellan två blomlådepar ska vara minst 200 meter.
 • Blomlådor tillåts inte närmare än 20 meter från en korsning.
 • Blomlådorna ska kunna placeras i anslutning till den sökandes tomt.

 • Du bygger eller köper blomlådorna. Lådornas mått ska följa Luleå kommuns ritning som skickas till dig tillsammans med det beviljade tillståndet.
 • Du ska se till att blomlådorna hålls i helt skick.
 • Blomlådorna ska fyllas med jord och planteras med blommor.
 • För att blomlådorna ska ge gaturummet ett positivt intryck ska planteringarna underhållas.
 • Se till att blomlådorna inklusive växligheten inte överstiger 80 cm över vägbanan för att sikten ska vara god längs gatan.
 • Reflexerna som tillhandahålls av stadsbyggnadsförvaltningen ska placeras på två sidor av blomlådan och vara riktade mot respektive körriktning.
 • Blomlådorna ska vara planterade innan de får ställas ut på gatan.
 • Blomlådorna ska förvaras på din egen fastighet när de inte står ute på gatan.
 • Blomlådorna får inte flyttas från den plats stadsbyggnadsförvaltningen markerat i gatan. Du ska flytta tillbaka blomlådorna till sina rätta platser om du upptäcker att de flyttats.
 • Du ska finnas tillgänglig som kontaktperson för blomlådorna.
 • Du ska informera dina grannar om att ställa sina avfallskärl så att renhållningen når dem även när blomlådorna är utplacerade.
 • Du ska försöka förhindra att blomlådorna blir en lekplats för dina och andras barn.
 • Du ska informera dina grannar om att undvika att parkera allt för nära blomlådorna då detta förhindra andra bilister och större fordon från att ta sig fram längs gatan.

 

Så här går det till

1. Ansök i e-tjänsten. Lämna in din ansökan via vår e-tjänst för
blomlådor. Sista ansökningsdag är den 30 april. 

2. Handläggning av ansökan. När du lämnat in din ansökan behandlar vi ditt ärende. Du kommer att få svar på din ansökan efter att ansökningsperioden är slut.

3. Svar på ansökan. Svar på din ansökan skickas till den mejl du angett i din ansökan.

4. Bygg eller köp blomlådorna. Tillsammans med tillståndet får du ritningar till blomlådorna. Du väljer själv om du vill bygga dina blomlådor eller om du köper dem begagnat. De blomlådor som ställs ut på Luleås gator ska ha liknande storlek och utseende. Då känns de lätt igen samtidigt som våra reflexer ryms på lådorna. Vi tillhandahåller reflexer till blomlådorna, dessa får du i samband med att vi besöker ditt bostadsområde för att göra markeringar för blomlådorna. Observera att du inte får ställa ut blomlådorna förrän vi gjort markeringar för lådorna.

5. Markeringar för blomlådorna. Vi kommer att besöka ditt bostadsområde för att göra markeringar för blomlådorna, aktuella datum för detta kommer att publiceras här på hemsidan. Besöket kommer att ske på angivet datum efter kl. 16.00, eller under dagtid om någon finns hemma. Vi vill att någon är närvarande vid detta tillfälle.

6. Nu får dina blomlådor ställas ut! Kom bara ihåg att de ska tas in senast den 15 september. När blomlådorna inte används ska de förvaras på din egen tomt och inte längs vägkanten.

1. Förnya din ansökan. Lämna in din ansökan via vår e-tjänst för blomlådor. Sista ansökningsdag är den 30 april. 

2. Handläggning av ansökan. När du lämnat in din ansökan behandlar vi ditt ärende. Du kommer att få svar på din ansökan efter att ansökningsperioden är slut.

3. Svar på ansökan. Svar på din ansökan skickas till den mejl du angett i din ansökan.

4. Om markeringarna finns kvar från förra sommaren får du ställa ut på samma plats den 15 maj. Observera att du måste förnya ditt tillstånd via vår e-tjänst senast den 30 april även om du inte behöver nya markeringar.

5. Behov av nya markeringar? Om markeringarna har försvunnit eller om du
inte är nöjd med förra årets placering ska du meddela detta i samband med din ansökan.

Vi kommer att besöka ditt bostadsområde för att göra nya markeringar för blomlådorna, aktuella datum för detta kommer att publiceras här på hemsidan. Besöket kommer att ske på angivet datum efter kl. 16.00, eller under dagtid om någon finns hemma, vi vill att någon är närvarande vid detta tillfälle. Observera att du inte får ställa ut blomlådorna förrän vi gjort de nya markeringarna för lådorna.

6. Nu får dina blomlådor ställas ut! Kom bara ihåg att de ska tas in senast den 15 september. När blomlådorna inte används ska de förvaras på din egen tomt och inte längs vägkanten.

I kartbilderna här nedanför kan du se vilken dag vi kommer till ditt område för att göra nya markeringar till blomlådorna.

I år utför vi inte markering kvällstid utan enbart dagtid, så de som vill vara med när vi markera behöver vara hemma mellan 8.00 - 16.00.

Hela kommunen

Tätort

- Ta hänsyn till sophämtningen.
Ställ dina soptunnor så att sopbilen når dem. Renhållningen har ingen skyldighet att hämta avfall de inte kommer åt till följd av utplacerade blomlådor och risken finns därmed att soptunnorna inte blir tömda.

- Försök förhindra att blomlådorna blir en lekplats för dina eller andras barn.
Detta måste du som vuxen ansvara för. Bilister har svårt att väja om barnen skulle göra något oväntat när lådorna passeras.

- Undvik att parkera nära blomlådorna då detta försämrar framkomligheten på gatan.
Det är helt okej att parkera längs gatan men tänk på att inte ställa bilen så nära blomlådorna att andra bilar inte kan ta sig fram.

Frågor eller synpunkter?

Om du är missnöjd blomlådornas placering eller har andra synpunkter ber vi dig kontakta kundcenter. Flytta inte själv på blomlådorna då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten på gatan begränsas.

E-post: blomlador@lulea.se
Telefon kundcenter: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 2 maj 2024