Tillgänglighetsguide Luleås kommunala fastigheter

Välkommen till Luleå kommuns tillgänglighetsdatabas för kommunala fastigheter.

Tillgänglighetsdatabasen är menad att underlätta för alla, invånare likväl som besökande, att självständigt planera sina besök i kommunens fastigheter.

Här beskrivs hur byggnaderna och anläggningarna ser ut så att du själv ska kunna avgöra om platsen är tillgänglig utifrån dina behov.

Besök databasen genom att klicka på länken nedan.

Tillgänglighetsdatabasen kommer att uppdateras med fler byggnader och anläggningar samt med mer detaljerad information

Sidan uppdaterades den 11 oktober 2023