Hinder på allmän plats som försvårar tillgänglighet

Jag vill anmäla ett hinder för tillgänglighet till plats, lokaler dit allmänheten har tillträde. På sidan Enkelt avhjälpta hinder på allmänna platser och i lokaler kan du läsa mer om vad som det betyder.
Du får vara anonym om du vill men vi vill gärna ha ditt namn och dina kontaktuppgifter ifall vi vill ställa frågor.
Du får vara anonym om du vill men vi vill gärna ha ditt namn och dina kontaktuppgifter ifall vi vill ställa frågor.Sidan uppdaterades den 17 maj 2024