Vindkraft

Vinden är en enastående källa till grön el, även i liten skala. Ett vindkraftverk omvandlar energin i vinden till el.

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk. Vissa modeller är så små att de kan monteras på exempelvis en segelbåt, medan andra är fristående och liknar mer storskaliga vindkraftverk. Den vanligaste typen har en rotor med en horisontell axel. Det finns vissa tekniska skillnader mellan olika modeller, till exempel hur de tillgodogör sig vindförhållanden och hur mycket buller de avger.

Fördelar:

  • Gratis, fossilfri och obegränsad energikälla
  • Minskar din rörliga energikostnad

Nackdelar:

  • Vinden går inte att styra, det blåser när det blåser
  • Vindkraftverket bullrar och syns


Bygglov

Enligt plan- och bygglagen så krävs det bygglov om vindkraftverket är:

  • högre än 20 m över marken
  • om det placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • om det monteras fast på en byggnad
  • om det har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Vill du bygga ett mindre vindkraftverk än ovan beskrivet kan det i vissa fall krävas bygglov eller enbart en anmälan beroende på hur vindkraftverket ser, ut , hur det är monterat, var det ska byggas mm så det bästa är att alltid kontakta bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun och kontrollera vad som gäller i ditt fall.

Sidan uppdaterades den 13 april 2023