Res hållbart

En tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp kommer från trafiken. Hushållens utsläpp från transporter har ökat sedan 90-talet, trots effektivare bilar och ökad användning av förnybara bränslen. Av den sammanlagda sträckan som svenska folket förflyttar sig på en dag så sker 77 procent med bil.

Den största delen av resorna vi svenskar gör sker med fordon som drivs med bensin, diesel eller flygfotogen. Alla dessa bränslen är fossila och bidrar till växthuseffekten. Kollektivtrafik som tåg och buss använder mindre energi än andra färdmedel per fordonskilometer. Allra bäst är det dock att ta sig fram med egen muskelkraft, genom att gå eller cykla.

Hur vi reser har alltså stor betydelse för vår klimatpåverkan. Utsläppen från flyg- och biltransporter hör till våra största miljöhot och genom att låta bilen stå, samåka mer eller cykla kan vi minska denna påverkan. Här i Luleå har vi en mycket god kollektivtrafik och fina cykelbanor.

Elva tips för mer klimatsmarta resor

1. Cykla och gå

Att gå eller cykla varje dag förbättrar kondition och bidrar till en bättre hälsa, sparar pengar och miljö. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt minskar. Minst en halvtimmes cykling eller gång per dag gör dig piggare och minskar stresspåslag. Läs mer om Luleå kommuns projekt L till Å - Hållbart resande och hur det är att Cykla i Luleå

2. Använd motorvärmare – på rätt sätt

Användning av motorvärmare minskar utsläppen av förorenade ämnen och minskar bränsleförbrukningen. Koppla in motorvärmaren:

  • 1,5 timme innan start om temperaturen är under –15 °C.
  • 1 timme innan start om temperaturen är mellan 0 °C och -15 °C
  • 20 minuter innan start om temperaturen är mellan +10 °C och 0 °C

3. Arbeta på distans och möten utan resor

Med dagens teknik kan många idag sköta fler arbetsuppgifter på valfri arbetsplats. Prova att arbeta hemifrån en dag i veckan. Resfria möten kan vara ett alternativ till tjänsteresor. Miljö- och hälsoeffekterna är positiva och reskostnaderna sänks.

4. "Vandrande eller cyklande skolbuss"

Föräldrar kan turas om att följa flera barn till eller från förskola/skola. Det ger piggare barn, motion för den promenerande föräldern och frigör tid för de övriga föräldrarna. Om du måste skjutsa, släpp av barnen en bit från skolan. Det ger mindre trängsel och mer rörelse för barnen.

5. Sparsam körning sparar bränsle och miljö

  1. Kör med framförhållning, undvik onödiga stopp
  2. Accelerera bestämt, hoppa över växlar, lägg i högsta möjliga växel
  3. Jämnt gaspådrag, rulla utför, undvik att accelerera uppför
  4. Använd motorbroms
  5. Håll hastighetsgränserna

6. Bilpool – bil bara när du behöver

I en bilpool delar man på en eller flera bilar. Du betalar en fast avgift för medlemskap i poolen och sedan en rörlig avgift varje gång du använder en bil. Du kan få tillgång till fordon i olika storlekar som passar ditt behov för stunden.

7. Hastighet och tidsåtgång

Bränsleförbrukningen minskar med 10 % om du sänker hastigheten från 100 km/h till 90 km/h. En tiomilsresa tar då ca 6-7 minuter längre tid.

8. Kolla däcktrycket!

Rätt däcktryck minskar bränsleförbrukningen. För lågt tryck sliter på däcken och försämrar köregenskaperna. Nya däck märks med energiklass A–G, där A är mest bränsleeffektiva med lågt rullmotstånd. Även våtgreppet och ljudnivån anges i energimärkningen av däck.

9. Avlasta bilen

Kör inte runt med onödig last! 100 kg extra motsvarar ca fem procent extra bränsleförbrukning. 

  1. Undvik onödiga grejer i bagageutrymmet.
  2. En takbox ökar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen med ca 1 dl extra bränsle per mil.

10. När du väl ska byta bil

Det kan bli billigare och bättre för miljön att välja en lite mindre och bränslesnålare bil som klarar 95 procent av dina transportbehov och sedan hyra bil vid de enstaka tillfällen då du behöver något större. Eller om du har möjlighet välj ännu hellre en miljöbil, elbil, laddhybrid eller gasbil.

11. Långväga resor

Källa: Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsområdet

Sidan uppdaterades den 15 november 2023