Kyrkbyn och kyrkstugor

Kyrkbyn och kyrkstugor

Det finns en del att tänka på när du äger ett hus i Kyrkbyn. Kyrkbyn ligger i Gammelstad där det även finns en av de största och bäst bevarade kyrkstäderna i världen med fler än 400 kyrkstugor som ligger runt den medeltida stenkyrkan.

1996 upptog Unesco Gammelstads kyrkstad på listan över världsarv omistliga för mänskligheten. För att världsarvets värden ska bevaras finns särskilda bestämmelser för dig som husägare att känna till.

Hela området kring Gammelstad Kyrkstad utgör fast fornlämning. Du som planerar att utföra åtgärder som innebär ingrepp i golvet, i grunden eller i marken ska kontakta länsstyrelsen för eventuellt tillstånd för ingrepp i fast fornlämning.

Kyrkstugor

Tänk på att kyrkstugor är utpekade som särskilt värdefull kulturhistorisk bebyggelse och att du som ägare till en kyrkstuga har ett stort ansvar för en liten del av en unik kulturmiljö.

För bedömning av bygglovsansökningar kommer byggnadsantikvarisk expertis att höras.

Torpargrund och broar av natursten ska bevaras. Ingrepp i timmerstomme/yttervägg får inte göras, förutom om det är absolut nödvändigt på grund av skador i den bärande konstruktionen orsakade av exempelvis fukt och röta. Skorstenar ska muras av rödtegel och förses med låg stos mot taket och putsad eller gjuten avfasad täckplatta på krönet. Om du planerar att utföra åtgärder som innebär ingrepp i timmerstomme, i ytterväggar, i golvet, i grunden eller skorstenar ska du kontakta byggnadsantikvarie för rådgivning inför planerade åtgärder.

Ansöka om bygglov

Den utökade lovplikten för kyrkstugor är kostnadsfri för den sökande.

Relaterad information

Sidan uppdaterades den 29 juni 2023