Förenklad delgivning

Här kan du läsa om hur Luleå kommun, avdelning miljö och bygg, använder förenklad delgivning för att skicka beslut som du ska ta del av (delges).

Vad är förenklad delgivning?

Att vara delgiven betyder att man anses ha tagit emot en handling. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Luleå kommun kan skicka handlingar till dig med förenklad delgivning.

Om Luleå kommun använder sig av förenklad delgivning i just ditt ärende så har du fått information om det. Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så länge som ärendet pågår. Luleå kommun kan använda förenklad delgivning med dig upp till sex månader från den tidpunkt du fick information om det av Luleå kommun.

Så här går förenklad delgivning till

För att vara säker på att du får beslutet som du ska ta del av skickar Luleå kommun två brev till dig.

  • Det första brevet innehåller beslutet som ska delges.
  • Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet men inte handlingen, måste du kontakta kommunen snarast.

Breven kan skickas med post, e-post eller via en e-tjänst. Breven skickas till din senast kända adress. Om breven kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress om den inte redan har använts.

När du räknas som delgiven

Du är delgiven (det vill säga anses ha tagit del av beslutet) två veckor efter att det första brevet skickades till dig. Datumet som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text. Tider, till exempel för rätten att överklaga räknas från denna dag.

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos oss

  • Du måste meddela avdelning miljö och bygg om du byter adress. Detta gäller både post- och e-postadress samt om du har använt en e-tjänst för ditt ärende.
  • Kontrollera din post/e-post/e-tjänst regelbundet. Meddela alltid avdelning miljö och bygg i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa, så att du inte missar något viktigt som till exempel en tid för att överklaga. I exemplet ovan så räknas överklagandetiden från den 15 mars.

E-postadress till avdelning miljö och bygg: miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 29 juni 2023