Introduktion och utbildning för vikarier

Delegeringsutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som vikarie i vård, stöd och omsorg och behöver få delegering i att ge läkemedel. Utbildningen sker på betald arbetstid.

Under 3,5 timmar får du vara med på en föreläsning om läkemedelshantering, sjukdomstillstånd, behandlingar i syfte att upprätta delegering. Utbildningen avslutas med ett digitalt kunskapsprov samt upprättande av delegering vid godkänt resultat.

Plats för utbildning: Repslagargatan 6 i Förvaltningshuset, lokal Småskär.

För att du ska vara aktuell för utbildning krävs det att:
- du har jobbat minst 10 pass
- du har läst igenom kunskapsunderlag inför delegering av läkemedel Pdf, 1.4 MB.
- du har gjort webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Diplomet ska tas med till utbildningstillfället

Du anmäler dig via formuläret nedan och får en bokningsbekräftelse via Time Care Pool. Närvaro tas av utbildningsanordnare. Anmäl frånvaro till kortrekrytering@lulea.se.

OBS - Inga utbildningstillfällen planerade i nuläget.


Digitala utbildningar

Utbildningarna nedan riktar sig till dig som har fått anställning som vikarie inom stöd och service samt vård och omsorg hos Luleå kommun.

För tillgång till utbildningarna behöver du logga in på Intranätet med dina inloggningsuppgifter.

Utbildningarna sker på betald arbetstid och för rätt till lön krävs det att du uppvisar diplom eller kursintyg. Ladda ner diplomen eller kursintygen och maila dessa till kortrekrytering@lulea.se.


Introduktion för vikarier

Du får en grundläggande introduktion om din anställning och om jobbet som vikarie.

Klicka här för att göra utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basala hygienrutiner

Utbildningen ger dig en inblick i basala hygienrutiner och vikten av att följa dessa.

Socialstyrelsens utbildning i basala hygienrutiner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdprevention

Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan bidra till att våra brukare bibehåller en god hälsa och vikten av att arbeta i team.

Klicka här för att starta utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentera i brukares journal

I dina arbetsuppgifter som vikarie inom stöd och service samt vård och omsorg ingår det att dokumentera.

Utbildningen Dokumentera i brukares journal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbilda dig medan du jobbar

Jobbar du i äldreomsorgen (hemtjänst eller äldreboende) och är intresserad av att utbilda dig till Undersköterska?

Det finns nu möjlighet för dig som jobbar i Time care pool att anmäla dig till kurser inom vård och omsorg. Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss via mejl: utbildningokompetens@soc.lulea.se

Sidan uppdaterades den 8 juni 2023