Introduktioner och utbildningar

Du som ska vara sommarvikarie anmäler dig själv via e-tjänst till de olika utbildningarna på någon av de tider som finns (gäller Basal omvårdnad, Delegering läkemedel samt Trygg och säker förflyttning).

Prata med din chef om du är osäker vilka utbildningar du ska anmäla dig till samt vilka webbutbildningar du behöver genomföra.

Anmälan introduktioner

Anmälan via e-tjänst för följande introduktioner:

  • Basal omvårdnad (3 timmar)
  • Trygg och säker förflyttning (3 timmar)

Du kan anmäla dig till en eller flera utbildningar i samma e-tjänst.

E-tjänst för anmälan till introduktionsutbildningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll

Webbutbildningar

Råd vid värmeböljor - till vård- och omsorgspersonal  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(ca.4 min) En film från folkhälsomyndigheten. När du klickat på länken hittar du filmen genom att skrolla längre ner på folkhälsomyndighetens sida.

Covid-19 - Framtagen av Karolinska institutet Länk till annan webbplats. (ca. 30 min) Tillsvidare obligatorisk för all personal som arbetar nära brukare i socialförvaltningen. Diplom ska visas upp för chef som meddelar semestersamordnare för registrering.

Basala hygienrutiner - Framtagen av Socialstyrelsen Länk till annan webbplats. (ca. 40 min) För alla sommarvikarier. Registrering med bank-ID krävs för att genomföra utbildningen.

Vårdprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ca. 15 min) För ökad kunskap om hur du kan bidra till att våra brukare kan bibehålla sin hälsa samt varför det är viktigt att arbeta i team på ett organiserat sätt.

Jobba säkert med läkemedel Länk till annan webbplats. (ca. 2 timmar) För alla sommarvikarier i utbildande syfte oavsett om du blir aktuell för delegering eller inte. Det går att ta pauser under utbildningen.

Måltider för äldre i ordinärt och särskilt boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (90 min) För dig som på något sätt påverkar måltidens kvalitet exempelvis biståndshandläggare, sjuksköterska, chef och omsorgspersonal. Utbildningen finns under rubriken socialförvaltningen. Ej obligatorisk för sommarvikarier i dagsläget.

E-introduktion för sommarvikarier Länk till annan webbplats. (ca. 45 min) Främst för nya sommarvikarier som inte gjort den tidigare.

En introduktionsutbildning om arbete i socialförvaltningens kärnverksamheter. Utbildningen tar bland annat upp:

  • Luleå kommun och värdegrund
  • Förhållningssätt
  • Anställning, lön och sekretess
  • Gåvor, mobilanvändande och rökning
  • Hälsofrämjande arbetssätt
  • Delegering
  • Anmälningsskyldighet

Covid-19 informationsfilmer

På- och avklädning av personlig skyddsutrustning Länk till annan webbplats.

Skyddsutrustning och rengöring av visir Länk till annan webbplats.

Användning av andningsskydd Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 8 april 2022