En illustration av blomma som ska symbolisera de olika delarna i #blommaut konceptet

#BLOMMAUT – kunskaper, utveckling och karriär på Socialförvaltningen

#BLOMMAUT är en kompetensmodell som handlar om kunskaper, utveckling och karriär. Den gäller för hela Socialförvaltningen i Luleå kommun och är viktig för att både behålla medarbetare som vill utvecklas och för att rekrytera nya.

Våra yrken

Det finns många yrken inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, arbetsplats och målgrupp.

Här kan du läsa om våra vanligaste yrken.

Som undersköterska arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du hjälper till med personlig omsorg, måltider, byter kläder, är ett stöd i sociala aktiviteter, ger sårvård och kan på delegation dela ut medicin. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och krävande. Som stödperson har du ett närmare ansvar för ett antal personer och dess anhöriga.

Som undersköterska är du ofta en del i ett team och samarbetar med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet tillsammans med personen som har behov av stöd och hjälp.

Kompetens: Gymnasienivå inom vård och omsorg.

Som stödassistent arbetar du nära människor för att stödja personer till ett så självständigt liv som möjligt utifrån dennes livssituation, önskemål och förutsättningar, oftast inom funktionshinderområdet.

Kompetens: Gymnasienivå inom vård och omsorg eller barn- och fritid med inriktning funktionshinder.

Som sjuksköterska ger du omvårdnad till personer för att förebygga, behandla och lindra symtom, sjukdomar och funktionsvariationer. Det är viktigt att du kan få personen att känna sig trygg och omhändertagen och ser hens behov av hjälp och stöd.

Du ska kunna förklara vad som ska hända och svara på både patientens och anhörigas frågor. Du leder och planerar omvårdnadsarbetet på det särskilda boendet eller i hemsjukvården. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i centrum – inte symtomen, sjukdomen eller funktionsvariationen.

Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa uppgifter, så kallad delegering. Du samarbetar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.

Kompetens: Högskola/universitetsutbildning krävs. Legitimationskrav.

Som arbetsterapeut gör du det möjligt för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsvariationer eller åldrande har nedsatt förmåga att klara vardagen. Ditt arbete är omväxlande. Du tränar människors funktioner, ibland deras förmåga att hålla kontakten med sina vänner.

Tillsammans med den enskilde anpassar du ibland hemmet eller arbetsplatsen till nya villkor. Ofta hittar du lösningar och hjälpmedel som gör stor skillnad i människans vardag. Du arbetar i team med andra yrkesgrupper såsom fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Du handleder omvårdnadspersonal och anhöriga.

Kompetens: Högskola/universitetsutbildning krävs. Legitimationskrav.

Som fysioterapeut/sjukgymnast tränar du människor att behålla eller förbättra sin hälsa genom rörelse och fysisk aktivitet. I dialog med personen ansvarar du för bedömning, val av åtgärder, genomförande och uppföljning av behandling samt utvärdering. Neurologiska sjukdomar, demenssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, reumatism och smärtlindring är några exempel på områden som du arbetar med.

Du arbetar med att stödja människor att hantera sin smärta och funktionsvariation genom olika verktyg. Att motivera sina patienter att träna och kämpa på egen hand är en viktig del i arbetet. Ofta lägger du upp långsiktiga träningsprogram. Du arbetar också förebyggande, bland annat undervisar du olika yrkesgrupper som till exempel omvårdnadspersonal, i att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar för att undvika belastningsskador och utifrån patientsäkerhet.

Kompetens: Högskola/universitetsutbildning krävs. Legitimationskrav.

Som biståndshandläggare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, från kommunen. Du informerar om vad kommunen kan hjälpa till med och hur olika typer av stöd fungerar. Sedan utreder du personens behov genom ett samtal med den sökande i personens hem och beslutar om omfattningen av stöd utifrån personens behov, ett så kallat rambeslut.

Många gånger är en anhörig med. Mötet kan också ske på sjukhuset tillsammans med sjukhuspersonal inför att en person ska komma hem eller flytta till ett alternativt boende.

Du vägleder den sökande att hitta lösningar för att få vardagen att fungera så det är viktigt att ni har en bra dialog. Ibland behöver du ta in ytterligare material till din utredning som till exempel läkarintyg. Du samarbetar med omvårdnads- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Uppföljning och utvärdering av beslutet sker kontinuerligt.

Kompetens: Högskola/universitetsutbildning krävs.

Det finns fler yrken inom Socialförvaltningen i Luleå och nya kommer i takt med att arbetssätt, metoder och teknikutvecklingen utvecklas.

Som socialsekreterare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, för personer under 65 år. Se även beskrivning för biståndshandläggare ovan.

Kompetens: Högskola/universitetsutbildning krävs.

Till stor del ett administrativt jobb med ansvar främst att planera omsorgsarbetet, planera ut besöken hos brukarna inom hemtjänst.

Kompetens: Gymnasienivå inom vård och omsorg.

Som enhetschef styr, leder och utvecklar du verksamheten. Du arbetar för att möta omsorgstagarnas behov och ge medarbetarnas förutsättningar att utveckla sin kompetens. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och områdeschef.

Kompetens: Högskola/universitetsutbildning krävs.

En karriärväg för sjuksköterskor som vidareutbildat sig på högskolenivå inom exempelvis vård av äldre.

Kompetens: Sjuksköterskeprogrammet samt 60 högskolepoäng inom fördjupningsområdet.

En karriärväg för undersköterskor som läst vidare på yrkeshögskolenivå och specialiserat sig.

Kompetens: Gymnasienivå inom vård och omsorg samt vidareutbildning på minst 200 yrkeshögskolepoäng inriktning psykiatri/demens.

Du arbetar nära personen och vägleder övrig personal i att hitta pedagogiska lösningar vid utmaningar i arbetet runt varje person. Kvalitetssäkrar och stödjer i social dokumentation med särskilt fokus på att följa upp och utvärdera den enskildes mål.

Kompetens: Gymnasienivå inom vård- och omsorg eller barn- och fritid med inriktning funktionshinder samt minst ett års påbyggnad på högskole- eller yrkeshögskolenivå.

Vid start av arbete inom vård och omsorg, exempelvis som sommarvikarie. Vi ser helst att du utbildar dig för fortsatt arbete genom att komplettera tidigare studier med studier med inriktning mot vård- och omsorg på gymnasienivå med målet att bli undersköterska.

Träffa medarbetare

Möt några av våra medarbetare från olika verksamheter

Anette Wigren i jobbkläder i en korridor

Anette Wigren bytte från butikssäljare till undersköterska

Efter 25 år som säljare inom smyckebranschen kände Anette Wigren att hon ville göra något helt annat.
- Jag hade börjat ledsna på säljjobbet, barnen började bli större och jag kände att jag faktiskt kan göra något annat. Framför allt vile jag jobba med människor, berättar hon.

På vinst och förlust sa Anette upp sig och anmälde sig på Luleå kommuns vikarielista. Det var till vård och omsorg hon ville. Nästan direkt fick hon ett sommarvikariat under tre månader.

- Eftersom jag varken hade erfarenhet eller relevant utbildning fick jag en vuxenlärlingsutbildning, vilket innebär att gick bredvid som elev samtidigt som jag läste det teoretiska hemma, förklarar Anette Wigren.

När hon sedan fick tjänst på Solbackens äldreboende hade hon inte hunnit med det teoretiska i lärlingsutbildningen, men det löste sig.

- Jag fick göra klart utbildningen till undersköterska under arbetstid. Något som jag ser som otroligt värdefullt. För utbildning behöver man verkligen. När jag började här blev jag väldigt imponerad av mina kollegor. De kunde så mycket! Visst kan jag också mycket men i en helt annan värld.

På Solbacken vårdas människor till livets slut. Det är fyra avdelningar med nio patienter per avdelning. Eftersom patienterna behöver hjälp ibland dygnet runt finns personal hela dygnet. Schemat varierar mellan dag och kväll. Nätterna har särskild personal.

- Jag känner att det finns så mycket möjligheter om man vill utvecklas vidare. På arbetstid erbjuds en hel del olika kurser och det finns möjlighet att läsa distansutbildningar. Vi får också lönepåslag när vi utbildar oss vidare. Jag uppskattar även att det är ordning när det gäller löner, semester, scheman och möjlighet när det gäller att byta arbetspass, menar hon.

I jobbet känner sig Anette värdefull. Hon ser att hon kan göra skillnad i det lilla.

- Förutom att ge rätt omvårdnad kan vi hitta på roliga aktiviteter som bryter vardagen. Som exempelvis hattparad och picknick, vilket har varit uppskattat. Men visst är det också tungt ibland, särskilt när vi är för få personal, erkänner Anette Wigren.

- Vi behöver verkligen få in fler och gärna unga. Här kan vi som redan jobbar här påverka genom bra bemötande och förhållningssätt. Om vi lyfter fördelarna med vårt jobba ger vi andra möjlighet att också se dem, avslutar hon.

Cecilia Isaksson sitter vid ett köksbord med en kopp i handen

Cecilia Isaksson trivs att jobba med barn med särskilda behov

- Jag har alltid vetat att jag vill jobba med barn. På gymnasiet läste jag samhällsprogrammet och hade sedan ungdomspraktik inom skola och barnomsorg. Jag bestämde jag mig för att läsa fritidspedagog på universitetet, vilket senare ledde till ett fast jobb här på ”kortis”, säger Cecilia Isaksson.

Cecilia Isaksson jobbar på ett korttidsboende för barn och unga upp till 16 år. Boendet fungerar som ett stöd för familjer där det finns barn med särskilda behov och lyder under LSS-lagen. Det kan både handla om att avlasta föräldrarna som att ge de unga miljöombyte. Ofta en till två gånger i månaden och ett par dagar åt gången. Det är totalt 30 som är inskrivna här.

- Vi har sex platser men oftast är det endast tre till fyra här samtidigt, förklarar Cecilia Isakson som jobbat här i 15 år. Vissa av de som är inskrivna hos oss har multihandikapp och behöver hjälp med det mesta medan andra mer behöver ett socialt stöd.

- Det ska vara så likt en hemmiljö som möjligt. Vi lagar mat tillsammans, har fredagsmys, köper lördagsgodis, åker och badar, går på bio eller bara är ”hemma”. Vad som är möjligt att göra anpassar vi hela tiden efter vilka som vid varje tillfälle bor hos oss. 

Bemanningen bestäms utifrån vilka behov som finns. Grundbemanningen är tre men hela arbetsstyrka är tio. De flesta har varierade arbetstider under dagar och kvällar och några arbetar endast natt.

- Vi gör våra scheman själv och planerar alltid utifrån verksamheten, så att det blir så bra som möjligt för både personal och brukare. Regelbundet har vi även träffar med personal på övriga två korttidsboenden och kan vid vissa tillfällen ”låna” personal av varandra.

Det är liten omsättning på personal. Vissa har bytt mellan de olika korttidsboendena men många har varit här länge. Cecilia har själv varit här i 15 år och trivs jättebra.

Parallellt med att Cecilia jobbat har hon läst in så att hon har undersköterskekompetens och även psykiatri.

- Jag har fått möjlighet att gå de utbildningar jag vill. Dels är det kul at lära sig nya saker, men det är också nödvändigt. För när man jobbar med människor måste man uppdatera sig själv. Det är hela tiden nya utmaningar man ställs inför.

Att höja sin kompetens innebär också att man som Cecilia kan få högre lön och nya arbetsuppgifter.

- Förutom jobbet i den dagliga verksamheten är jag arbetsplatsombud och skyddsombud. Jag har även ansvaret att kontrollera våra fakturor och jag sitter med vid chefsrekryteringar. Hela tiden nya utmaningar samtidigt som jag får jobba med det jag verkligen tycker om. Visst är det ibland tungt både fysiskt och psykiskt men jag har inte hittat något annat jag hellre skulle vilja göra. Den bekräftelse man får varje dag i form av små kommentarer och få höra att barnen längtar hit betyder så mycket, avslutar hon.

Sofie Nyström är sjuksköterska i hemsjukvården.

Kickan Vallgren utomhus i grön omgivning

Kickan Vallgren började som springvikarie

I 18 år har Kickan Vallgren jobbat inom Socialförvaltningen i Luleå kommun och verksamheten Vård och omsorg.

- Jag började springvikariera medan jag läste barn och fritidsprogrammet på gymnasiet, berättar hon.

Efter gymnasiet jobbade Kickan en period inom Unga örnar och fick sedan vikariat inom olika verksamheter inom vård och omsorg samtidigt som hon läste en ettårig massageterapeututbildning.

- Det var roligt att jobba som vikarie. Jag fick se mycket olika verksamheter och träffa många olika personalgrupper.

Vikariaten blev så småningom en tillsvidare anställning på ett gruppboende på Hertsön. Efter en kortare period inom Landstinget fick hon en tjänst på korttidsboendet Strandvallen på Tuna som tar emot unga från 14 år med nevropsykiatriska och psykosocial problematik.

De som är inskrivna kommer hit en gång i månaden. Hur många dygn de stannar beror på hur stort behovet av avlastning är hos familjerna. Det kan vara allt ifrån två till tio dygn.

- Att jobba med unga och psykosocial problematik är verkligen det absolut bästa jobbet.  Det är hela tiden variation, stora utmaningar och vi är en otroligt bra personalgrupp, menar Kickan.

Under sina år inom vård och omsorg har Kickan fått möjlighet att komplettera sina kunskaper.

- Via komvux har jag läst upp till undersköterska. Jag har även läst två universitetskurser och en del interna utbildningar. Det har aldrig varit något problem att vidareutveckla sig. Även cheferna har pushat på, vilket är bra. För ibland blir man hemmablind och inte alltid ser vad man behöver.

- Vi får mycket feedback från brukarna och deras familjer, men också av våra chefer. Samtidigt är det viktigt att också lyfta cheferna, för de har en stor betydelse för verksamheten. Alla pusselbitar måste gå ihop.

- Framför allt är det här en otroligt bra verksamhet att komma in i när du pluggar eftersom det finns möjlighet att påverka hur mycket du vill jobba, men också möjlighet att jobba kvällar och helger, avslutar Kickan.

Maria Björnström i arbetskläder i en korridor

Maria Björnström trivs med de flexibla arbetstiderna 

Maria Björnström jobbar som undersköterska vid Malmuddsgårdens vård och omsorgsboende. Det har hon gjort sedan boendet öppnade 1999.
- I nian pryade jag på Björkskatans äldreboende. Det var kul så på gymnasiet valde jag att läsa omvårdnadsprogrammet. Under hela gymnasietiden hade jag sommarjobb och extrajobb under helgerna inom vård och omsorg.

Ganska snabbt efter att hon tagit examen fick hon ett längre vikariat och sedan fast jobb på Malmuddsgården. Efter att ha jobbat ett antal år läste Maria in engelska, matematik och även webbdesign på Komvux.

- Dels för att läsa upp betygen, om jag kom på att jag ville läsa vidare, men också för att göra något annat, förklarar hon.

- En period drev jag även egen butik och jobbade halvtid. Det var en kul erfarenhet! Eftersom vi gör våra scheman själva så fanns möjlighet att kunna kombinera mitt jobb med butiken eller någon kurs, förklarar hon.

Schemat skapar personalen själva för sex veckor framåt i ett program som heter Timecare.

- För mig som har småbarn är det också mycket värt att kunna planera mitt schema så att jag kan hämta från dagis i bra tid och vara ledig i samband med lov. Jag har bra kollegor så det brukar oftast gå att ordna, säger hon.

I Timecare lägger personalen även själva in kurser, föreläsningar och andra utbildningar som de behöver eller vill gå. Många utbildningar är under en eller en halv dag.

På Malmuddsgården finns det fyra avdelningar med nio patienter på varje avdelning. Och Maria trivs.

- Vi är många som har jobbat här länge, men en del har gått i pension och då har det kommit in lite nya människor. Det är bra!

- Jobbet är flexibelt och vi har väldigt roligt vi som jobbar tillsammans. Det är också roligt att jobba med gamla människor. Man får så mycket tillbaka, avslutar Maria.

Kompetens och karriär

Vi ger våra medarbetare möjlighet att vidareutvecklas och höja sin kompetens inom sina arbetsområden. För varje medarbetares kunskaper och talanger är värdefulla.

Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos dig som medarbetare, i arbetsgruppen eller organisationen. Att ha rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid är målsättningen i en kompetensbaserad personalstrategi.

Den enskilda medarbetarens plan för kompetensutveckling sker i samråd med närmsta chefen. Oftast talar man om utbildningar och kompetensutveckling i samband med medarbetarsamtalet. Kompetensutveckling kan handla om interna eller externa utbildningar, föreläsningar eller erfarenhetsutbyte.

Utbildningarna vi erbjuder är fastställda med stöd av utbildningskrav för olika befattningar enligt lagstiftning och andra styrande dokument. En del utbildningar riktar sig till alla medarbetare och andra utbildningar har specifika målgrupper.

Vi vill också inspirera unga att välja vård- och omsorgsutbildningar och visa att det finns karriärvägar, jobb och möjligheter att utvecklas inom Socialförvaltningen och Vård och omsorg.

Socialförvaltningen i Luleå har en lång tradition av uppdragsutbildning i samverkan med Luleå gymnasieskola samt Vård & Omsorgs College. Vi har utvecklat ett framgångsrikt koncept som inneburit att många medarbetare fått möjlighet till kompetensutveckling under pågående anställning.

Läs mer om vilka utbildningsanordnare som är med i VO-college Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Norrbotten och vilka utbildningar de erbjuder, både för dig som går ut grundskolan och för dig som är lite äldre.

I socialförvaltningen finns många olika befattningar och för våra stora yrkesgrupper finns kompetensprofiler framtagna för att tydliggöra de krav som gäller för olika befattningar och deras utbildningsnivå. Kravspecifikationen beskriver den formella och reella kompetens som är nödvändig för att kunna uppfylla mål- och ansvarsbeskrivning.
Utöver de generella kompetenskraven finns behov av specialiserad kunskap. Därför finns kompetensprofiler framtagna som tydliggör yrkesroller och möjligheter till interna karriärvägar och möjlighet till utveckling. Andra möjligheter till specialisering inom sitt yrkesområde är exempelvis att ha uppdrag som planerare, samordnare eller som handledare till studenter som gör praktik eller introducera/utbilda nya kollegor.

De befattningar som hittills har tydliggjorts karriärvägar för är:
• Vårdbiträde till undersköterska
• Undersköterska till specialistundersköterska
• Handledare till stödassistent
• Stödassistent till stödpedagog

Utbildningstrappan, interna och externa utbildningar på olika nivåerFörstora bilden

klicka för störrre bild

Som undersköterska börjar du arbeta på basnivå. Du planerar ditt arbete tillsammans med dina kollegor, den enskilde, dokumenterar och utför det ni kommit överens om. Du utför också enklare sjukvårdsuppgifter enligt ordination eller delegering av legitimerad personal.

Som stödassistent börjar du arbeta på basnivå. Du arbetar nära människor för att stödja personer till ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dennes livssituation, önskemål och förutsättningar, oftast inom funktionshinderområdet.

Utifrån verksamhetens behov, kan du som vill och fått fördjupad kompetens och erfarenhet inom ett visst område erbjudas ett fördjupningsuppdrag. Du får då, i samarbete med kollegor och andra professioner, ansvara för kvaliteten inom det området.

Om du utbildat dig vidare efter din gymnasiala grundläggande utbildning och har minst 200 poäng/60 hp från eftergymnasiala studier kan du söka när tjänster annonseras och få ett uppdrag som exempelvis specialistundersköterska-demens eller stödpedagog. Det innebär bland annat att utöver dagligt arbete leda utvecklingsarbete, införa nya metoder och arbetssätt, erbjuda stöd och fortbildning till dina kollegor.

Vill du utvecklas i din yrkesroll finns också YH-utbildningar på olika orter. Närmast i Skellefteå där du kan utbilda dig till specialistundersköterska.

Luleå tekniska universitet och Umeå universitet har utbildningar inom legitimerade yrken som sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du kan också läsa till socionom där.

Karriärer kan se olika ut och den karriärmodell som används inom Socialförvaltningen utgår från att människor har olika drivkrafter och behöver utvecklas i linje med dem för att prestera bäst.

Enligt modellen (på www.skl.se* framtagen av Göteborg) finns fyra grundläggande karriärinriktningar.
Utvidgande-sidledes (förnyelse, teamarbete)
Episodisk-varierat (flexibilitet)
Expert-fördjupning (stabilitet, kvalitet)
Linjär-uppåt (ledarskap, effektivitet)
*SKL = Sveriges kommuner och landsting

Kompetensnätverk, Kompetensnivåer och kompetenskriterier för anställningarFörstora bilden

klicka för större bild

Att jobba på Socialförvaltningen i Luleå kommun

Med en gemensam grundläggande introduktion säkerställer vi att alla nya medarbetare känner till och förstår den ram som är grundläggande för arbetets innehåll.

Den grundläggande introduktionen handlar om vilka lagar som styr arbetet, vision och värdegrund samt vilka arbetssätt och metoder som används.

Som ny medarbetare får du också arbetsplatsnära introduktion beroende på var i organisationen du ska arbeta och med vad.

Introduktion kan ges på olika sätt. Genom e-learning, praktiskt arbete med handledare, interna utbildningar, utbildningsfilmer.

Kunskapsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du webbaserade yrkesintroduktioner för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.

Det är varje medarbetare och chefs ansvar att dela med sig av sin kompetens och erfarenhet i vardagen.

Vi lär varandra och vi lär av varandra. Vi skapar en lärande organisation där man lär tillsammans i vardagen både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

En modell för arbetsplatslärande som ska göra skillnad för brukarna, ge långsiktig effekt, kvalité, utveckling för individ och organisation. Med syfte att ge kompetensutveckling med individens behov i centrum.

Varje medarbetare ges möjlighet att använda sina kunskaper, förhållningssätt, erfarenhet och sin personlighet på ett utvecklande sätt.

Två ringar, Utbildning/teori och Praktik/lärmiljö som går in i varandra och bildar ArbetsplatslärandeFörstora bilden

klicka för större bild

Ett av de viktigaste områdena för modellen är en tydlig och kreativ struktur. Varje individs behov och förmågor synliggörs och tas tillvara, vilket ger ett ökat självförtroende och intresse att lära nytt. I förlängningen leder det förhoppningsvis till ett ökat engagemang och en vilja att stanna kvar i den egna verksamheten eller via intern rörlighet. Här har cheferna på varje arbetsplats en viktig roll.

Grunden är att både stimulera och förtydliga ansvaret för att medarbetare aktivt ska kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

En viktig del i en lärande miljö är också att ”vardagsreflektera” i det löpande arbetet, på arbetsplatsträffar/teamträffar och i mötet med de människor vi hjälper. Först när kunskap och kompetens tas tillvara i vardagsarbetet får det verklig betydelse och kan göra skillnad för individen, gruppen och organisationen och i slutändan för medborgarna. Att reflektera och tänka varför något hänt, blev som det blev etc. är viktigt för att utveckla individer och verksamhet.

Det är varje medarbetare och chefsansvar att dela med sig av sin kompetens och erfarenhet i vardagen. Att använda ny kunskap och omsätta den i praktiken, att använda och utveckla metoder och modeller med individens behov i centrum.

Inom hela Luleå kommun har alla rätt till heltid med möjlighet till deltid. Lönen sätts individuellt utifrån utbildning, kompetens, arbetets svårighetsgrad, hur väl du uppfyller arbetets krav samt resultat och prestation.

Vårt jobb är att bidra till ett gott liv för Luleåborna. Det vi gör har stor betydelse för många.

Socialförvaltningen har ett viktigt uppdrag: att bidra och tillgodose medborgarnas behov av service, stöd, vård och omsorg till alla åldrar – barn och föräldrar, unga, vuxna och äldre. Genom våra insatser bidar vi till välfärden i Luleå.

Att arbeta inom Socialförvaltningen innebär ett omväxlande jobb, där du arbetar för människor som behöver dig. Vi behöver anställa många och vi är måna om att hitta rätt personer. Framför allt letar vi efter dig som vill utvecklas, som kan komma med nya perspektiv och som vill vara med och driva utvecklingen framåt.

Socialförvaltningens verksamheter och arbetsplatser ska präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald. Vi som jobbar på Socialförvaltningen ska spegla dem vi jobbar för, alltså våra invånare.  Exempelvis är Luleå kommun förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli.

Alla, både medarbetare och invånare ska bli värdigt bemötta oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionalitet, könsidentitet eller uttryck.

Vi är medskapande och vi gör skillnad för att skapa livskvalitet och ett meningsfullt liv för människor som behöver stöd och hjälp i sin vardag. Det är vi genom att vara engagerade, ha kompetens, ett gott bemötande, tydlighet och vara tillgängliga för de vi är till för.

I framtiden är förmågan att hantera både människor och teknik viktig. Det kommer att kräva nya/andra kunskaper, kompetenser och yrkestitlar.

Nyheter från Vårt Luleå

Läs vad våra medarbetare tycker om att jobba på socialförvaltningen i Luleå kommun.

Sidan uppdaterades den 9 juni 2023