Simonsgården

Vi arbetar tillsammans för eget välmående och ett grönare Luleå!

På Simonsgården utövar vi olika former av individuellt anpassat trädgårdsarbete, vedhantering och naturvård. Syftet med det dagliga arbetet på gården är att kunna stärka sin egen ställning på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Man kan här bland annat vara med och odla träd som senare planteras för att göra kommunen vackrare, Vi försöker tillsammans bevara och skapa en god Norrländsk trädgårdskultur.

Trädgård

Arbeten på gården kan vara enkla eller komplicerade, tillsammans i grupp eller själv i trädgården allt efter vad man själv känner att man kan utföra. Det viktiga med arbetet är att bygga en känsla av sammanhang med sina arbetskamrater och att pröva på trädgårdsyrket.

Rörliga styrkan

Hos oss på Rörliga styrkan ser vi möjligheterna hos dig som individ och bygger på de kompetenser du besitter. Mycket av vårt arbete sker utomhus runt om i våra strövområden.

Vedhantering

Vedhanteringen tillhandahåller ved till eldstäder runt om i Luleå kommun. Förutom vedhantering finns även virkesförädling till övriga verksamheter inom friluftsområdet.

Vill du veta mer om Simonsgården?

0920-45 30 00 (kundcenter)

Sidan uppdaterades den 29 september 2021