Praktik för arbetssökande

Funderar du på vilka möjligheter det finns i Luleå kommun att prova på ett arbete? Tillsammans med bland annat socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hjälper vi dig att hitta en praktik i någon av kommunens egna verksamheter.

Arbetssättet i våra verksamheter är ett individuellt anpassat upplägg utifrån ditt syfte och dina förutsättningar. Här får du möjlighet att få en inblick i olika arbeten och pröva din arbetsförmåga.

För mer information: 0920-45 30 00 (kundcenter)

Vård och omsorg

Omsorgsboende

Här får du möjlighet att sätta guldkant på de boendes vardag och helg. Hjälpa ordinarie personal med det som inte alltid hinns med. Arbetsuppgifterna kan vara allt från att vattna blommor, hjälpa de boende till och från maten, duka fram och bort från borden, till att ta med de boende till butiken för lite shopping eller varför inte läsa en dagstidning för någon. Krav är att du visar upp utdrag från belastningsregistret.

Boende för funktionshindrade

Är du intresserad av att göra din praktik/sysselsättning på ett funktionsboende? Här får du ta del av hur det är att jobba med funktionshindrade. Du stöttar upp ordinarie personal i det dagliga arbetet. Här får du testa på att exempelvis ordna aktiviteter för de boende, hjälpa till vid måltider, följa dem på olika aktiviteter, lättare städning och vara en del av de boendes vardag och helg. Krav är att du visar upp utdrag från belastningsregistret.

Service till pensionärer

På Råneservice har du möjlighet att få en inblick inom omsorg.

Skola

Förskola

Tycker du om att jobba med barn och kanske funderar på vidare studier. Luleå kommun har ett flertal förskolor som gärna tar emot praktikanter till sig. Här får du följa med personalen i barngrupperna och vara en del av ett arbetslag. Krav är att du visar upp utdrag från belastningsregistret.

Skola

Luleå kommun har ett flertal skolor som gärna tar emot personer till sin verksamhet som brinner för lärandet. Här får man stötta upp personalen med allt från att finnas med i klassrum till att vara ute på skolgården. Du möter ett glatt arbetslag som gärna visar dig hur det är att jobba som pedagog. Det finns årskurser från år 6 och upp till gymnasiet. Krav är att visa upp utdrag från belastningsregistret.

Restaurang och kök

Skolmåltider

Här har du möjlighet att testa på hur det är att jobba exempelvis i ett kök på en förskola, eller varför inte ett större kök inom Luleå kommun. Du bör orka lyfta lite tyngre saker för att vara här. Arbetsuppgifter kan vara allt från att förbereda sallad och mat till att ställa fram maten innan eleverna kommer. Du fungerar som extra resurs för ordinarie personal samtidigt som du får lära dig hur det fungerar att jobba i kök. Krav är att du visar upp utdrag från belastningsregistret.

Underhåll och Service

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen underlättar vardagen och ser till att vi har en grön stad, vatten i kranen, vägar att köra på och trevliga fastigheter att verka i. Här kan man arbeta med allt från fastighetsskötsel, till att plantera ut blommor i rabatterna. Cyklar du till jobbet under vintertid så är det Stadsbyggnadsförvaltningens medarbetare som varit ute och gjort vägen framkomlig. Under de kommande åren arbetar vi intensivt för att Luleå ska kunna fortsätta växa - både ovan mark och under jord. Kom och jobba med oss så får du en bred erfarenhet och många goda arbetskamrater.

Fritidsförvaltningen

Tycker du om att vistas ute i det fria så kan en praktikplats på fritidsförvaltningen vara något för dig. Fritidsförvaltningen svarar för fritids- och turistverksamheten i kommunen. Arbetsuppgifter kan vara: Skötsel och upprustning av isbanor, skidspår, idrottsplatser, utomhusbad, skärgård och motionsspår. Reparation, byggnation och underhåll av förvaltningens anläggningar. Du fungerar som en extra resurs för ordinarie personal samtidigt som du får nya kompetenser.

Arbetsmarknadsförvaltningen, underhåll och servicearbete

Här finns många olika områden där du är med och bygger och utför enklare snickerier samt reparationer och underhåll av bland annat strövområden, motionsspår och fiskesjöar.

Kultur

Kulturservice

Kulturservice utför jobb både internt inom kommunen och åt alla som anordnar kulturarrangemang. Du får vara med och ordna det mesta vad gäller arbetet före, under och efter kulturarrangemang.

Bibliotek

Här har du möjlighet att ta del av det vardagliga arbetet i ett bibliotek.

Sidan uppdaterades den 13 december 2021