Utomhusmiljö Antnäs förskola, en del av förskolans gård

Antnäs förskola

Antnäs förskola ligger mitt i Antnäs by cirka 2 mil söder om Luleå. Förskolan erbjuder alla barn en rolig, trygg och lärorik verksamhet där utemiljö, kost och måltider har stor betydelse. Den stora gården och närheten till skog och natur gör uteverksamhet och rörelse till ett prioriterat område.

Verksamhetsidé/Pedagogisk inriktning

Vi erbjuder alla barn en rolig, trygg och lärorik förskola. Vi arbetar tema- och projektinriktat och verksamheten utgår från barnen och deras intressen.

För att trivas och utvecklas är det viktigt att må bra. Därför prioriterar vi att jobba med hälsa och vårt fokus ligger främst på kost och måltider, våra miljöer, utevistelse, rörelse, vila och den inre hälsan.

Vi är ute varje dag. Våra miljöer är utformade för att locka till skapande, lek, kommunikation och utforskande verksamhet. I vår härliga skog, som ligger runt knuten har vi många möjligheter till fysisk aktivitet och rogivande naturupplevelser.

Under vår, sommar och höst har vi utedag en dag per vecka där vi upplever och utforskar naturen tillsammans och måltiderna lagas över öppen eld. Vi provar även på skidåkning, jogging, promenader, rörelselekar och dans.

För att man ska kunna tillgodogöra sig allt man lärt sig och orka hela dagen är vilan en viktig aktivitet genom bland annat med läsvila, barnyoga, avslappning.

Alla förskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad vi ska göra för att bli bättre.

Våra förskolors prioriterade utvecklingsområden 2023

Barns inflytande

Barnens behov och intressen ska ligga till grund för förskolans utformning av miljön och den pedagogiska utbildningen. De ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina åsikter och tankar, ta ansvar för sina handlingar, bli medvetna om sin egen utveckling och sitt lärande. Vi arbetar med att barnen får delta i olika former av samarbete, fångar upp barnens intressen och idéer, gör intervjuer, observerar. Vi dokumenterar och följer upp utbildningen, tillsammans med barnen dokumenterar vi deras läran.

Föräldrasamverkan

Ett gott och nära samarbete mellan föräldrar, förskola och pedagoger är viktigt och förtroendefulla relationer. Vår föräldrasamverkan sker på många olika sätt, först och främst är det den värdefulla dagliga kontakten vid lämnade och hämtande. Vid inskolning av barnen då föräldrarna lämnar över sina barn till oss. Samverkan sker också via utvecklingssamtal, föräldramöten, blogg Sway, öppet hus och traditioner med mera.

Vi arbetar utifrån våra styrdokument som är diskrimineringslagen, skollagen, läroplan för förskolan och barnkonventionen. Detta är något vi är uppmärksamma på i vårt dagliga arbete med barnen. Vi är lyhörda och observerar, samtalar och reflekterar tillsammans med barnen.

För att arbeta förebyggande med vårt likabehandlingsarbete och stärka barnen arbetar vi bland annat med barnkonventionen.

Med våra äldre barn genomförs intervjuer med fokus på kompisar, trygghet och trivsel, detta för att få syn på det enskilda barnets upplevelser och känslor. Med våra yngre barn sker detta via observationer.

Varje barn och introduktion är unik och tiden för introduktionen varierar beroende på barnets behov och tidigare erfarenhet av förskolan. För att barn och föräldrar ska få en så bra start som möjligt på sin förskoletid brukar vi avsätta en till två veckor för introduktion.

När ni får er platsbekräftelse, ring förskolan för att komma överens om datum och tid för första besöket.

Kontakt

Antnäs förskola
Ronningsvägen 19
975 93 Luleå

Avdelningar
Gläntan: 072-520 33 24
Tuvan: 072-520 38 19
Skogsbrynet: 073-038 29 59
Dungen:  070-281 75 72
Ängen: 076-802 91 22

Rektor
Lovisa Taavo
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 9 maj 2023