Visioner i Norr

Kreativa team skapar visioner och arbetsmodeller för Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Arctic bath, Bodens kommun. Foto: Mats Engfors/Fotographic

Mia och Jenny vill utveckla området där land möter vatten

Området kring Luleås populära isbana blir uppdraget för teamen i projekt Visioner i Norr. Hur ser de på området?

Visioner i norr del 2

Här är teamet som ska jobba med Luleå och visionerna för utvecklingen av isbanan

Kreativa krafter söker svar på frågan - Hur håller vi isbanan attraktiv?

I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna någonsin inom grön omställning, teknik och infrastruktur. Detta betyder stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. För att få inspiration och nya idéer kring vad som kan göras idag och för framtiden ska olika kreativa team arbeta aktivt med att söka svar på olika frågeställningar och utmaningar.

Nu är det kreativa teamen till uppdraget Visioner i Norr 2.0 utsedda. De ska jobba med visioner och ta fram arbetssätt för Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Arbetet för de olika teamen genomförs i projekt Visioner i Norr del 2 och startar nu i maj. I Norrbotten deltar fyra kommuner, Kiruna, Gällivare, Boden och Luleå och från Västerbotten medverkar Skellefteå och Umeå. För arbetet är det rådet för hållbara städer och kommunerna själva som tillsammans har valt ut specifika platser som de utvalda teamen ska ta fram nytänkande förslag kring.

Isbanan i Luleå har listats som en av de häftigaste naturupplevelserna i världen av CNN och ingår i samma lista som Stora Barriärrevet och Grand Canyon.

Fem proffs jobbar för Luleå

Här är Luleå-teamet

Olika yrkesgrupper deltar i projektet

Teamen är blandande med deltagare utifrån olika yrkesgrupper och består av arkitekter, designers, antikvarier, ingenjörer, forskare och konstnärer. Det är tänkt att de tillsammans ska prova nya arbetsmodeller för att ge nya innovativa perspektiv i utvecklingen av attraktiva, trygga och hållbara samhällen.

Bild som visar deltagare i visioner i norr. De är innovatörer, inspiratörer, kreatörer, visionärer, nytänkare, utvecklare, uppfinnare och återbrukare
För Luleå kommun är det isbanan som står i fokus för de utvalda teammedlemmarna som består av industridesigners Annica och David Doms utbildade vid LTU, universitetslektor vid LTU, Nina Lintzén, specialist på snö, landskapsarkitekten Sam Keshavarz och Luleås egen ljusdesigner Jan Forsmark.

För Luleå kommun är det isbanan som står i fokus för de utvalda teammedlemmarna som består av industridesigners Annica och David Doms utbildade vid LTU, universitetslektor vid LTU, Nina Lintzén, specialist på snö, landskapsarkitekten Sam Keshavarz och Luleås egen ljusdesigner Jan Forsmark.

Luleås ljusdesigner Jan Forsmark som arbetat i många av Luleå kommuns projekt med belysningsarkitektur är en av deltagarna i teamet. Hans arbete med belysningen av den nya Pumpstationen vid Röda Havet, korsningen Bodenvägen/Svartövägen blev till exempel utsett till en av Sveriges tre bäst belysta byggnadsverk för något år sedan.

Ljusdesigner Jan Forsmark är en av deltagarna i Visioner i norr som ska arbeta för isbanans utveckling tillsammans med industridesigners Annica och David Doms utbildade vid LTU, universitetslektor vid LTU, Nina Lintzén, specialist på snö och landskapsarkitekten Sam Keshavarz.

Ljusdesigner Jan Forsmark från Luleå är en av deltagarna i Visioner i norr som ska arbeta för isbanans utveckling tillsammans med industridesigners Annica och David Doms utbildade vid LTU, universitetslektor vid LTU, Nina Lintzén, specialist på snö och landskapsarkitekten Sam Keshavarz.

– Det känns jätteroligt att som en del av vårt spännande Team ”Isspår” få titta på hur vi kan bygga vidare på vår lokala pärla ”Isbanan”. – Sen får vi se hur dessa frågeställningar leder oss vidare. Vi befinner oss nu precis i startblocket och ser fram emot vårt inledande möte med kommunens projektgrupp i början av juni och vi är alla i Teamet väldigt inspirerade av uppgiften, säger Jan Forsmark, ljusdesigner och professional Member of the IALD*

*IALD International Association of Lighting Designers är ett lärt sällskap av arkitektoniska ljusdesigners grundat 1969 och baserat i Chicago.

Starten har gått - första träffen i Luleå är genomförd

I början av juni samlades medlemmarna i Luleå-teamet för att på plats se sig omkring runt centrumhalvöns område som gränsar vattnet. Med i delar av dessa dagar ingick en refernsgrupp från Luleå kommun bestående av Stadsarkitekt Michael Öhman, Konststrateg Hans Sundvall, Eventsamordnare, Örjan Esensjö, Robin Lindqvist, och Birgit Lind. Från fritidssidan deltog Therese Hedman och Petter Wikström. Dessutom fanns Samhällsstrateg Jenny Lindberg och kommunikatör Eva Sundgren med i sällskapet.

Teamet som var fem från början har utökats till att bli sex personer och består av Annica Doms, Jan Forsmark,Nina Lintzén, Sam Keshavarz, David Doms och sist ut i gänget Helena Persson Lannér.

Identitet / Lokal / Natur /Demokrati / Plats / Älven / Älvdal / Omställning / Människa / Olika intensitet /Kultur / Konst / Civilsamhälle / Mötesplatser / Samtal / Självbild / Minnen / Känslor /Komplex / Digitala- mobila och temporära rum / Lokalsamhälle / Samarbeta / Process / Särprägel / Vinter /

Stadsarkitekt Mia Persson och samhällsstrateg Jenny Lindberg vid Luleå kommun  hoppas får många nya ideér om hur isbanan runt stadsön kan utvecklas och hur dessa  kan användas in stadsplaneringen.

Stadsarkitekt Mia Persson och samhällsstrateg Jenny Lindberg vid Luleå kommun hoppas får många nya ideér om hur isbanan runt stadsön kan utvecklas och hur dessa kan användas in stadsplaneringen.

– Det känns spännande att få bjuda in nya krafter inom olika professioner för att se Luleås möjligheter med nya ögon. Teamet har en bra blandning av kompetenser för att jobba med just isbanan och de förhållanden vi har med bland annat vintermörker och sommarljus. Det ska bli väldigt intressant att se vilka förslag de kommer med och hur det kan skapa fler värden för luleåbor och besökare, stadsarkitekt Mia Persson.

Nya arbetsmodeller att dela vidare skapas

En viktig del i projektet är att arbetet som teamen gör ska mynna ut i nya arbetsmodeller där fler röster bjuds in i samhällsplaneringen för att underlätta kommunernas framtida arbete i det som rör hållbart samhällsbyggande.

– Vi valde Isbanan som sträcker sig runt hela centrumhalvön med avstickare mot Mjölkudden och Bergnäset, som studie för vårt team. – Isbanan är en riktig pärla och en fantastisk mötesplats. Utmaningen ligger i att göra upplevelsen av den ännu bättre med hjälp av arkitektur, design, ljus och konst, säger samhällsstrateg Jenny Lindberg och fortsätter, – Förhoppningen är att hitta lösningar som går att realisera och ge Luleåborna ytterligare anledning att mötas på isbanan.

Förutom Luleås team som arbetar med isbanan är temat olika i de olika städerna. I Boden har deras utpekade team ödehusen i älvdalen som utgångspunkt. I Gällivare älvrummet, Vassara älv. I Kiruna tittar teamet närmare på byn Svappavaara. I Skellefteå handlar arbetet om Örviken och i Umeå står Tomtebo strand som grund för uppdraget.

Rådet för hållbara städer och sex kommuner i norr- och västerbotten har bjudit in multidisciplinära team för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr, med syftet att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer. 

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, att jobba med flera perspektiv och lokal platskännedom. I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

I steg 2 kommer teamen att arbeta fram förslag i form av prototyper.

– Som ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt är jag stolt över satsningen Visioner i Norr steg 2 där vi sätter kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare för att hitta lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar, säger Helena Bjarnegård.

Collage Teamwork Visioner i norr del 1 som genomfördes 2022

Collage Teamwork Visioner i norr del 1 som genomfördes 2022 av Team Nordic Future.

Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Bakom projektet står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Enligt ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och Jessica Segerlund chef på ArkDes Think Tank, som projektleder arbetet tillsammans med de andra aktörerna, måste vi skapa förutsättningar för att arbeta och tänka på nya sätt. Talangfulla arkitekter, antikvarier och formgivare måste få ta större plats i samtalet om utformning och förvaltning av framtidens städer.

– Denna utlysning handlar om att gå från vision till handling och vi ser fram emot att se vad teamen kommer att ta fram för konkreta förslag tillsammans med kommunerna. säger Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank.

Idéskissandet genomförs under våren och hösten. Detta inom ramen för utlysningen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som erbjuder finansiering om 600 000 kr per team för ett första steg.

Arbetet är uppdelat i två faser. Fas ett består av inventering och analys samt framtagande av en förvaltnings- och genomförandeplan. I fas två ges ett mindre urval av teamen möjlighet att testa sina förslag på plats genom prototyparbete.

Projektet Visioner i norr är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling.

– Rådet för hållbara städer vill stödja kommunerna. I projektet kopplar vi samman team i nära samarbete med kommuner. De ska ta fram konkreta förslag på hur platser kan gestaltas med hjälp av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Det ska bli en miljö som utvecklas och förvaltas så att den blir bättre för dem som bor och verkar i området, i nutid och i framtid, säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Webbplats Arkdes:
www.arkdes.se Länk till annan webbplats..

Presskontakt Rådet för hållbara städer:
Maria.ostman@arkdes.se
073-273 36 00

Projektledning Visioner i Norr 2.0
Jenny Lindberg, strateg
jenny.lindberg@lulea.se

Mia Persson, stadsarkitekt
mia.persson@lulea.se

Kommunikation Luleå:
Eva Sundgren
eva.sundgren.mangi@lulea.se