VVS- och energiingenjör

Är du nyfiken på energieffektivisering?

Som VVS- och energiingenjör lär du dig att skapa och konstruera energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer. Du kommer kunna arbeta som konstruktör och designa tekniska system i olika ritningsprogram.

VVS- konsult och projektledare är några av alla möjliga yrkestitlar man kan ha efter slutförd utbildning. Utbildningen inriktar sig mot inomhusmiljöer i olika byggnader allt från offentliga lokaler, privatbostäder och industrier.

Utbildningen är inriktad mot branscher med en kontinuerlig efterfrågan på arbetskraft och med en stor geografisk spridning över landet. Förutom de toppar på efterfrågan av arbetskraft som är kopplade till nyproduktion av bostäder och anläggningar så finns ett kontinuerligt behov av dessa yrkeskategorier vid alla typer av restaurering och underhåll.

Vi har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av liknande slag och av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

Ansökan

Ansökan är öppen och sista dag att komplettera med betyg är 19 juni.

Saknar du behörighet i matematik 2 kan du söka vår behörighetsgivande förutbildning. Genomför du kursen med godkänt resultat är du garanterad en plats på utbildningen. Du får inget betyg i kursen utan den ger endast behörighet under förutsättning att du uppfyller övriga krav.

De arbetsuppgifter man bland annat kan arbeta med är att planera, rita och projektera bra inomhusmiljöer samt projektleda vid om- och nybyggnationer.

Arbetet kräver att du är noggrann, lyhörd och har god kommunikationsförmåga.

Företag i ledningsgruppen

Rejlers, WSP, Norconsult, AFRY, Bravida, Nordprojektering, Fläktgroup och Umia.

Vi har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av liknande slag och av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

Utbildningslängd

400 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform – distans

Att studera på distans hos oss innebär att du läser alla de teoretiska delarna hemifrån, salstentamen bokas in och skrivs via lärcentrum eller liknande i din hemkommun. Ca fyra gånger under utbildningen reser man till Luleå för praktiska laborationer. Dessa träffar är obligatoriska för att få betyg i de kurser närträffarna syftar till.

Kostnader för resor och boende vid närträffar står du själv för. Utbildningen har vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Lektioner kan vara både inspelade och livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid för att kunna delta i undervisningen. Totalt 20 veckor av utbildningen är förlagda till en arbetsplats du förväntas söka upp själv där du genomför LIA-kurserna. LIA står för Lärande i Arbete och syftar till att låta dig praktisera dina teoretiska kunskaper. LIAn kan du vanligtvis genomföra på din hemort. Lärarledd tid 8h/vecka.

All kommunikation och undervisning sker via lärplattformen Teams. Som studerande behöver du ha tillgång till dator, headset och webbkamera. Som studerande hos oss får du tillgång till Officepaketet.

Behörighet

För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen. Utöver den grundläggande behörigheten behöver du också ha godkända betyg i kursen matematik 2 (a/b/c) eller motsvarande.

Saknar du behörighet i matematik 2 kan du söka vår behörighetsgivande förutbildning. Genomför du kursen med godkänt resultat är du garanterad en plats på utbildningen. Du får inget betyg i kursen utan den ger endast behörighet under förutsättning att du uppfyller övriga krav.

Grundläggande behörighet via reell kompetens:

Om du formellt saknar grundläggande behörighet kan du ändå vara behörig via reell kompetens. Om du uppfyller följande krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 eller Svenska/Svenska som andra språk A
  • Engelska 5 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

  • anställning
  • eget företag
  • vård av barn eller annan person
  • värnpliktstjänstgöring

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet. Du behöver dock bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Observera att detta endast ger dig grundläggande behörighet. Du behöver fortfarande styrka särskild behörighet med betyg eller intyg.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Urval

Om vi får fler sökande än vad vi har platser kommer vi göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.

Examensbenämning: Efter slutförd utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som VVS- och energiingenjör


Datoranvändning 35 poäng

Tillämpningar av kalkyl och presentationsprogram samt ritningsframställning i särskilda ritningsprogram.

Energiteknik 40 poäng

Energiteknik behandlar grundläggande begrepp, värmelära, värme- och luftbehandlingsteknik, värmebalans med in- och utgående energiflöden, värmeväxlare, pumpar och fläktar. l kursen ingår även grundläggande strömningslära.

Examensarbete 20 poäng

Individuellt arbete som genomförs i slutfasen av utbildningen inom ett område som den studerande tillsammans med lärare väljer.

Ingenjörsmatematik 35 poäng

Beskrivning: Kursen innehåller tillämpad matematik mot yrket VVS-ingenjör med tillämpningsteman energi, mekanik och hållfasthet.

LIA- Lärande i arbete 100 poäng

LIA-kursen är uppdelad i tre perioder 15p, 35p och 50p. De tre perioderna innebär inplacering som medarbetare med handledning.

Projekt, entreprenad och juridik 30 poäng

En helhetssyn på projektarbete som arbetsform. Olika former för upphandling av varor och tjänster liksom den juridiska innebörden av träffade avtal. Ekonomiska kalkyler och anbud.

Reglerteknik 25 poäng

Kursen behandlar utformningen av styr- och reglersystem. Fokus ligger på känd och tillämpad teknik. Kursen innehåller även teknik för drift och övervakning.

Ventilations och luftbehandlingsteknik 50 poäng

Beskrivning: Kursen behandlar hela området från dimensionerande faktorer fram till systemets utformning och uppbyggnad. Värmebehov, kylbehov och värmeåtervinning är exempel på beräkningsdelar som ingår i kursen. Kursen inriktar sig även mot industriella tillämpningar och behandlar utsläpp och påverkan på omgivningen.

Värme- och sanitetsteknik 50 poäng

Beskrivning: Kursen innehåller system för lokaluppvärmning, vatten och tappvarmvatten. Fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmebaserad uppvärmning prioriteras samt systemets uppbyggnad och dimensionering. Ett omfattande projekt genomförs som en projekteringsuppgift.

Kylteknik

Grundläggande teoretisk kylteknik.

Sidan uppdaterades den 3 juni 2024