El- & automationsingenjör

Som el- & automationsingenjör arbetar du inom det privata näringslivet eller inom offentlig förvaltning som t ex ingenjör eller tekniker. Du kommer att kunna projektera och konstruera elektriska installationer för bostäder, lokaler och industri. Din arbetsplats kan vara hos konsulter, processindustri, energiproducenter och entreprenörer.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Vuxenutbildningen i Luleå och olika branschföretag i Luleå. Arbetslivet medverkar i utbildningen genom föreläsningar och studiebesök inom vissa områden för att utbildningen ska få en arbetslivsanknytning och att den studerande ska få en god inblick i yrket.

Vi har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av liknande slag och av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

Film om utbildningen

Ansökan

Sista ansökningsdag till yrkeshögskolan är den 31 maj och sista dag att komplettera med betyg är 19 juni.

Saknar du behörighet i matematik 3 kan du söka vår behörighetsgivande förutbildning. Genomför du kursen med godkänt resultat är du garanterad en plats på utbildningen. Du får inget betyg i kursen utan den ger endast behörighet under förutsättning att du uppfyller övriga krav.

Utbildningslängd

400 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform

Distans, heltid med ett antal fysiska träffar i Luleå. Kostnader för resor och boende bekostar du själv. Lärarledd tid: 8 timmar/vecka.

Vi använder Teams för kommunikation. Utrustning som krävs är dator med internetuppkoppling, kamera och headset. Vi använder oss av Officeprogrammen som du har tillgång till via lärplattformen Teams.

Utbildningen bedrivs på distans med vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Det förekommer att lektioner är inspelade såväl som livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid.

Kursort: Distans, Luleå.

Behörighet

För att vara behörig behöver du ha en avslutad gymnasieutbildning, till exempel genom att du har en gymnasieexamen från gymnasieskola eller från vuxenutbildning.

Det går också bra med motsvarande utbildning, till exempel ett slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, eller intyg från allmän kurs i folkhögskola.

Du kan också ha en utbildning som motsvarar en gymnasieutbildning, till exempel en gymnasieutbildning från ett annat land.

Förutom grundläggande behörighet krävs också särskild behörighet i matematik och ellära/fysik. Saknar du behörighet i matematik 3 kan du söka vår behörighetsgivande förutbildning. Genomför du kursen med godkänt resultat är du garanterade en plats på utbildningen. Du får inget betyg i kursen utan den ger endast behörighet under förutsättning att du uppfyller övriga krav.
Följande kurser eller kurskombinationer ger särskild behörighet:

Matematik:

Ma3 / Ma C

Ellära/fysik:

Fysik A
eller
Fysik 1a / Fysik 1b1
eller
Ellära 1
eller
Praktisk ellära
eller
Ellära A samt Ellära B

Du kan också ha läst ämnet i ett ännu äldre system, som motsvarar dagens kurser, eller ha läst matematik i ett annat land.

Grundläggande behörighet via reell kompetens:

Om du formellt saknar grundläggande behörighet kan du ändå vara behörig via reell kompetens. Om du uppfyller följande krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

  • Svenska/Svenska som andra språk 1 eller Svenska/Svenska som andra språk A
  • Engelska 5 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 eller Samhällskunskap A
  • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Arbetslivserfarenhet kan till exempel vara:

  • anställning
  • eget företag
  • vård av barn eller annan person
  • värnpliktstjänstgöring

Om du uppfyller dessa krav görs bedömningen att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet.

Du som har de här kunskaperna och har arbetat i tre år behöver alltså inte ansöka om någon prövning av reell kompetens, bedömningen om grundläggande behörighet. Du behöver dock bifoga tjänstgöringsintyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Observera att detta endast ger dig grundläggande behörighet. Du behöver fortfarande styrka särskild behörighet med betyg eller intyg.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Urval

Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.

Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen som El- och automationsingenjör förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.


Ingenjörsmatematik 40p

Kursen ska ge studerande förutsättningar till att klara El-utbildningens matematikbaserade kurser samt kraven för el-behörighet. Matematiken kan även höja förmågan hos individen att kunna räkna, modellera och analysera inom de i teknik förekommande tillämpningssituationer och även i vardagslivet.

Teoretisk elektroteknik 35p

Kursen ska ge kunskap om den fysikaliska bakgrunden till några av fenomenen inom elektrotekniken.

Elektronik 30p

Kursen ska ge kunskap i konstruktion och analys av digitala kretsar: halvledare, olika applikationer med halvledare som likriktare, transistorswitchar, förstärkare och operations-förstärkare.

Elinstallation i byggnader 40p

Kursen ska ge kunskaper i att utföra projektering av installationer för elkraft och belysning samt förståelse för vikten av att kontrollera en installation innan den tas i bruk.

Regler och standarder 12p

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder inom elinstallationsområdet med inriktning på lågspänningsanläggningar samt om de specifika krav som ställs på en auktoriserad elinstallatör.

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar 40p

Kursen ska ge kunskaper om elproduktion, elöverföring och elanvändning i Sverige samt dimensionering av enklare nät för lågspänning samt kontaktledningsanläggningar för bandrift, som exempelvis spårvägs- och tunnelbanedrift.

LIA-Lärande i arbete 35p

Kursen är förlagd till en arbetsplats, heltid i 7 veckor. Syftet är att ge praktisk erfarenhet av teoretiska kunskaper i de inledande kurserna: Ingenjörsmatematik, Teoretisk elektroteknik, Elektroteknik, Elinstallationer i byggnader, Regler och standarder och Anläggningar för produktion.

Högspänningsanläggningar 16p

Kursen ska ge kunskaper om regler och standarder för elanläggningar med högspänningsanläggningar samt metoder för förlust-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar.

Elmaskiner – drivsystem 12p

Kursen ska ge kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och trefastransformatorer och de vanligast förekommande roterande elmaskinerna, med tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner, samt deras användning.

Digitala hjälpmedel 20p

Kursen ska ge kunskap som omfattar datorn som hårdvara och som arbetsverktyg för konstruktion och ritningsframställning.

Automation 35p

Kursen ska ge kunskap i modern mätteknik, reglerteknik samt automation och robotik.

LIA-Lärande i arbete 2 65p

Kursen är förlagd till en arbetsplats, heltid i 13 veckor och ska ge den studerande praktisk kunskap för att självständigt kunna verka i yrket. Syftet är att i strukturerad form ge de teoretiska delarna i utbildningen en praktisk tillämpning.

Examensarbete 20p

Den studerande genomför ett självständigt arbete antingen som ett uppdrag eller efter ett val i samråd med handledaren. Uppgiften ska vara konkret och ha en tydlig problemformulering samt vara arbetslivsinriktad och direkt knuten till utbildningens kursplaner.

Sidan uppdaterades den 18 mars 2024