Kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning för vuxna

Utbildningen är en frivillig skolform - för dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada

 • Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara ditt dagliga liv
 • Du planerar studierna tillsammans med din lärare
 • Du kan läsa en eller flera gånger i veckan, max 5 timmar i veckan
 • Undervisningen sker i liten grupp eller enskilt
 • Du studerar i din egen takt

Träningsskolenivå

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Anpassad utbildning på grundläggande nivå

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Teknik samt kurs i datorkunskap

Anpassad utbildning på gymnasial nivå

Särskild utbildning för vuxna motsvarar den utbildning som ges inom anpassad utbildning på gymnasienivå. Mer information om utbildningen finns på skolverket Länk till annan webbplats..

Korta kurser

Korta kurser 10-15 timmar.

 • Datakurs grund
 • Livskvalitet i vardagen
 • Lärlingsintroduktion

Sidan uppdaterades den 24 augusti 2023