Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildning betyder att du läser yrkeskurser på gymnasienivå integrerat med SFI eller svenska som andraspråk. Utbildningen är platsförlagd.

Barnskötare

Förkunskaper

Godkänt betyg i SFI C

Kurser

 • Introduktion, 100 poäng
 • Yrkessvenska, 100/200 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • SFI D och/eller svenska som andraspråk, poäng utifrån individell nivå

Övrigt

Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) Begär utdrag ur belastningsregistret hos Polisen Länk till annan webbplats.

Butiksäljare

Astar erbjuder denna utbildning inom Handel i kombination med SFI som är utformad för framtida arbete som butikssäljare. Under utbildningen får du lära dig olika moment anpassade för olika miljöer i en butik. Utbildningen är på 700 poäng och du läser 20 poäng i veckan så blir 35 veckor. Varav minst 6 veckor är APL.

Syftet med utbildningen är att ge dig en god, allmän grund inom handelsyrket så du kan arbeta som butikssäljare inom flera olika områden.

Övergripande innehåll och upplägg

 • Grundläggande utbildning – butikssäljare
 • Stöttande yrkessvenska

Pedagogiska upplägg

Utbildningen är indelad i olika block och i varje block så ingår stöttande yrkessvenska för att underlätta utbildningen.

Orienteringskurs – Block 1

 • Orienteringskurs Handel Introduktion (1B), 100 poäng
 • Stöttande yrkessvenska mot arbetslivet (1C), 40 poäng

Grundläggande utbildning – Block 2

 • Branschkunskap inom handel, 100 poäng
 • Servicekunskap 1, 100 poäng
 • Stöttande yrkessvenska (1F), 100 poäng

Grundläggande utbildning – Block 3

 • Servicekunskap 2 1, 100 poäng
 • Handel och hållbar utveckling, 100 poäng
 • Stöttande yrkessvenska (1F), 100 poäng

Lokalvård

Astar erbjuder denna utbildning inom Lokalvård i kombination med SFI som är utformad för framtida arbete som lokalvårdare. Under utbildningen får du lära dig olika städtekniker anpassade för olika miljöer. Utbildningen är på 750 poäng och du läser 20 poäng i veckan.

Övergripande innehåll och upplägg

 • Grundläggande utbildning – Lokalvård
 • Stöttande yrkessvenska

Pedagogiska upplägg

Utbildningen är indelad i olika block och i varje block så ingår stöttande yrkessvenska för att underlätta utbildningen.

Orienteringskurs – Block 1

Utbildningen inleds med följande orienteringskurser:

 • Orienteringskurs Lokalvård Introduktion (1B), 100 poäng
 • Stöttande yrkessvenska mot arbetslivet (1C), 25 poäng

Grundläggande utbildning – Block 2

 • Hygien, 100 poäng
 • Ergonomi, 100 poäng
 • Stöttande yrkessvenska (1F), 100 poäng

Grundläggande utbildning – Block 3

 • Service och bemötande 1, 100 poäng
 • Städservice, 100 poäng
 • Stöttande yrkessvenska (1F), 100 poäng

Grundläggande utbildning – Block 4

 • Orienteringskurs SRY, 50 poäng
 • Stöttande yrkessvenska mot arbetslivet (1C), 25 poäng

Måltidsbiträde

Måltidsbiträde - utbildningen är skräddarsydd i samverkan med branschen.

Förkunskaper

Du måste befinna dig på nivå motsvarande minst SFI C-kurs.

Kurser

 • Introduktion
 • Orienteringskurs -300 poäng
 • Hygienkunskap -100 poäng
 • Livsmedel och näringskunskap -100 poäng
 • Matlagning 1 -100 poäng
 • Matlagning 2 -200 poäng
 • Service och bemötande -100 poäng
 • Matlagning 3 -200 poäng
 • Specialkoster -100 poäng

Vårdbiträde

Förkunskaper

Godkända betyg från SFI D.

Kurser

 • Introduktion, 40 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng,
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng,
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng,
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng,
 • Omvårdnad 1, 100 poäng,
 • Psykiatri 1, 100 poäng,
 • Psykologi 1, 50 poäng,
 • Social omsorg 1, 100 poäng,
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4, 700 poäng

Sidan uppdaterades den 8 maj 2024