Låneinformation

Låneförbindelse/ Lånekort

Att låna böcker hos oss är gratis. För att låna behöver du ett lånekort. Du kan använda samma kort som till övriga kommunala bibliotek i Norrbotten.

Har du inget lånekort sedan tidigare får du ett här. Ta med giltig legitimation. Lånekortet är personligt och innehavaren av kortet ansvarar för att det som lånas kommer tillbaka i tid och i oskadat skick.

Lånetid

Var noga med att återlämna dina lån i tid. Lånetiden är två veckor för kurslitteratur och fyra veckor för övrig litteratur. Är du osäker kan du alltid fråga.

Några dagar innan din lånetid går ut kommer du att få en övertidsvarning med sms eller e-post. Om du inte lämnar igen den lånade boken i tid kommer du att få betala sex (6) kronor/vecka.

Det går bra att förlänga lånetiden om det inte är kö på boken. Du kan förlänga själv genom att logga in på www.bibblo.se. Du kan förlänga själv max två gånger men du måste göra det innan lånetiden går ut. Böcker från Vuxenutbildningens bibliotek går bra att förlänga fler än två gånger men då behöver du be personalen om hjälp.
Om det du lånat blir försenat skickar vi ut en (1) påminnelse. Lämnar du trots påminnelse inte igen det du lånat skickar vi en räkning.

När biblioteket är stängt kan du lämna din bok i boklådan utanför biblioteket.

Reservationer

Om en bok är utlånad kan du ställa dig i kö på den, det vill säga göra en reservation. Du får meddelade med e-post, sms (eller brev) när boken kommit in. Kontrollera gärna att biblioteket har rätt telefonnummer och e-postadress till dig! En reserverad bok står kvar en vecka från det att den kommit in till biblioteket.

Lån från andra bibliotek

Med ditt lånekort kan du också låna och reservera böcker på folkbiblioteken i Norrbotten. Se www.bibblo.se Om den bok du söker inte finns på något folkbibliotek i Norrbotten försöker vi se om den finns på något annat bibliotek. Kurslitteratur lånar vi inte in från andra bibliotek.

Övertidsavgift

Vid försenad återlämning utgår en avgift på 6 kr/vecka. Påminnelse skickas ut med posten. Om boken ändå inte återlämnas skickas en räkning på boken.

Förlorat lånekort

Nytt lånekort kostar 20 kr.

Ej återlämnade eller skadade böcker eller andra medier

Ersätts enligt gällande mediepriser.

Sidan uppdaterades den 28 augusti 2023