Utvärdering

Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker om utbildningen. Därför vill vi ge dig möjligheten att hjälpa oss att bli bättre genom att fylla i vår kursutvärdering.

Tack! 

När du svarar på frågorna graderar du dig 1-5. Där 1= inte bra och 5= mycket bra.

Vad tycker du om kursupplägget?
Vad tycker du om kursupplägget?

Vad tycker du om kursinnehållet?
Vad tycker du om kursinnehållet?

Kommer du att ha nytta av kursen i dina studier/arbete?
Kommer du att ha nytta av kursen i dina studier/arbete?

Hur tycker du att utbildarens insatser har varit?
Hur tycker du att utbildarens insatser har varit?Sidan uppdaterades den 3 december 2021