Boka tid för din examination

Här kan du boka tid för nyexamination och omexamination inom kylteknik. Utbildningen passar dig som jobbar som elektriker, inom VVS eller har erfarenhet av kylteknik utan kylcertifkat.

Grundutbildning

Utbildningar inom kylteknik

Utbildning

Antal dagar

Kostnad, exklusive moms

Grundläggande kylteknikteori

3 dagar

13 000 kr

Kylteknik praktiskt

3 dagar

13 000 kr

Materialkunskap/lödprov

2 dagar

3 500 kr

Summa


29 500 kr

Preparandkurs, praktiskt och teoretiskt prov 3 dagar


Utbildning

Antal dagar

Pris, exlusive moms

Preparandkurs

2 dagar

12 000 kr

Lödprov*

½ dag

2 500 kr

Teoretiska prov

½ dag

2 500 kr

Praktiska prov

½ dag

3 600 kr

Summa


20 600 kr

*Från och med den 1 mars 2022 kärvs ett giltigt lödningscertifikat/intyg för dig som gör en nyexamination, kategori I och II eller om du har ett certifikat som har gått ut.

Du behöver inte göra ett lödprov om du ska göra en omexaminering för att förnya ett giltigt kylcertifikat

Kategori V - kurs

Kurs

Antal dagar

Pris

Kategori V mobil AC kurs

5 dagar

15000kr + moms

Preparandkurs för omexamination 2 dagar


Utbildning Kategori I och V

Antal dagar

Pris, exklusive moms

Preparnadkurs/lagar

1 dag

6 000kr

Teoretiskt prov

½ dag

2 300 kr

Boka examination

Här kan du boka tid för nyexamination och omexamination.

Exmainationen omfattar de krav som ställs enligt lagar inom läcksökning och F-gasförordningen.

  • EU 2024/573 F-gasförordningen, SFS 2016/1128
  • EG 1516/2007 Förordning om läckagekontroll
  • EU 2015/2067 Förordning om certifiering av personer och företag

Vi går även igenom kylprocessen, olika köldmedia, felsökning samt användning av skyddsutrustning och transport av köldmedium.

Det finns inga formella krav på utbildning inför examineringen enligt den europeiska f-gasförordningen, Eu/ 2024/573 eller den Svenska f-gasförordningen, SFS 2016:1128.

Du kan utföra både teoretiskt och praktiskt prov utan att genomgå någon form av utbildning.

  • För att erhålla ett certifikat måste du ha gjort ett praktiskt och ett teoretiskt prov, en examinering, som ska vara godkända.
  • För att behålla ett certifikat är det ett på krav att göra ett teoretiskt prov, en examinering, som ska vara godkänt. Detta måste göras vart femte år.

Examineringen görs på uppdrag av INCERT. Inforamtion om Certifikat finns på INCERTs hemsida. Länk till annan webbplats.


Deltagare

Typ av certifikat * (obligatorisk)
Typ av certifikat


Datum
Datum


Omexamination eller lödprov
Vid omexamination eller om du vill boka ett lödprov kontakta kylcert@lulea.se
FöretagsinformationKontaktperson
Sidan uppdaterades den 27 juni 2024