Synpunkter och klagomål

Som ett led i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete är vi intresserade av att få veta om det är något som du är missnöjd med eller som inte motsvarade dina förväntningar.

Ta i första hand upp frågan med den i personalen det berör. Skulle ni inte komma överens eller kunna reda ut problemet, vänd dig till rektor eller chefen för vuxenutbildningen. Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål. Detta gör du genom att fylla i formuläret nedan.

Ta i första hand upp frågan med den i personalen det berör. Skulle ni inte komma överens eller kunna reda ut problemet, vänd dig till rektor eller chefen för vuxenutbildningen.

Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål. Detta gör du genom att fylla i e-tjänsten, du får ett kvitto på att ditt ärende tagits emot och det skriftliga klagomålet blir en allmän handling som diarieförs på Arbetsmarknadsförvaltningen. Ditt klagomål utreds och inom
14 dagar ska du få besked om vad som hänt med ditt ärende och du får även besked när ärendet avslutats.

Synpunkter och klagomålsanmälan

Här kan du lämna din synpunkt eller göra din klagomålsanmälan.

Här kan du lämna din synpunkt eller göra din klagomålsanmälan anonymt.

Enligt Skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ ska det finnas skriftliga rutiner för hur man inom utbildningen hanterar synpunkter och klagomål.

  • Klagomålen framförs i första hand till den det berör.
  • Klagomål från elever/studerande lämnas till lärare på kursen/utbildningen klagomålet berör.
  • Gäller klagomålet en lärare lämnas klagomålet till rektor.
  • Gäller klagomålet någon annan personal lämnas klagomålet till chefen för vuxenutbildningen.
  • Klagomål på rektor eller rektors tjänsteutövning lämnas till chefen för vuxenutbildningen.
  • Klagomål på chefen för vuxenutbildningen lämnas till förvaltningschefen i Arbetsmarknadsförvaltningen.
  • Klagomål på förvaltningschefen eller organisationen i stort lämnas till kommunstyrelsen.


Är du inte nöjd med hur kommunen hanterat ditt ärende, vänder du dig till SkolinspektionenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Ditt klagomål utreds och inom 14 dagar ska du få besked om vad som hänt med ditt ärende och du får även besked när ärendet avslutats. Ditt ärende registreras alltid i diariet och utredningen dokumenteras.

Vill du lämna in ett klagomål anonymt, går det bra muntligt eller via blankett, men då kan du inte få återkoppling på ditt ärende.

Sidan uppdaterades den 2 november 2023