Styrande dokument

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567, Skollagen 2010:800 samt Arbetsmiljölagen (1999:841).

Mål

Samtliga studerande och personal vid Vuxenutbildningen i Luleå ska känna sig trygga och respekterade i sin dagliga verksamhet.

Kvalitetsredovisning

Här kan du ta del av Vuxenutbildningens kvalitetsredovisningar.

Kvalitetsredovisning för 2021 Pdf, 1.4 MB.

Kvalitetsredovisning för 2020 Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades den 16 december 2022