Studie- och yrkesvägledning

Funderar du på ett nytt yrke eller om du har rätt behörighet för högre studier eller arbetsmarknaden? Vägledning handlar om vem du är, dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper.

Till oss studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen kan du som kommuninvånare komma, vi kan vara ett stöd för dig om du har tankar och funderingar kring framtida yrkesval eller studier.

Vägledningens främsta verktyg är samtalet. Ett vägledningssamtal fokuserar på att hitta vägar till uppsatta mål samt att göra en inventering av kompetenser och färdigheter. Du bestämmer själv vad ditt vägledningssamtal ska handla om.

När du vet vilka dina mål är kan du tillsammans med oss upprätta en individuell studieplan utifrån din bakgrund och ditt studiemål. Vi kan även ge dig tips hur du på egen hand kan söka information om ex. utbildningar, yrken och arbetsmarknad, studieekonomi och behörighetsregler för vidare studier.

Om du är förberedd blir ditt besök hos oss mer effektivt. Håll om möjligt kontakt med samma studievägledare under hela din studietid så får du den bästa hjälpen. "Kontinuitet ger kvalitet."

Vi har telefontid flera gånger varje vecka samt drop-in de flesta onsdagkvällar på Aurorum 7. Drop-in avser främst kortare ärenden (upp till ca 15 minuter). Om du t.ex. vill upprätta en studieplan eller behöver längre vägledning etc. vill vi att du bokar tid för personligt besök. Kontakta oss då på telefon eller via e-post.

  1. Här kan du boka tid hos oss samt se våra telefontider

Telefon: 0920-45 30 40, välj 1

E-post:syv@amf.lulea.se

Studie- och yrkesvägledare

 Andrea Dahlin

Caroline Stoltz
Tjänstledig

Antoinetta Mukkavaara

Erik Sundström

Monica Färeby

Återställ
Studieekonomi
Återställ
Individuell studieplan