Avbrottsanmälan

Om du avbryter din kurs/kurser/utbildning, helt eller delvis, fyll i avbrottsanmälan. Det är viktigt för oss att få veta varför du avbryter dina studier.

Du bör meddela - via mail eller telefon -  din lärare så att han/hon vet att du inte ska läsa kursen längre.

Alla fält med röd markering är obligatoriska.


Som ett led i vårt kvalitetsarbete vill vi att du även anger orsaken till avbrott.
Avbrottsorsak (sätt kryss för lämpligt alternativ) * (obligatorisk)