Anmälan om förlängning av kurs - heldistans

Om du önskar förlänga en pågående kurs fyller du i nedanstående formulär.

OBS
Förlängning tillåts endast en gång/kurs. Hinner du inte klart inom utsatt tid måste du söka om kursen.
 

Sidan uppdaterades den 19 mars 2024