Skolstart, läsåret 2019-2020

Grundskolan och grundsärskolan

För samtliga elever inom grundskolan/grundsärskolan börjar läsåret torsdag 22
augusti 2019. Upprop sker vid det klockslag som tidigare meddelats.

Läsåret startar torsdag den 22 augusti enligt nedan. Skollunch serveras, tider meddelas vid upprop.

Kvarteret Hackspetten Tullgatan 24

Årskurs 1

 • Ekonomiprogrammet
 • Hantverksprogrammet: inriktning Frisör
 • Humanistiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Samling i Lärkans aula, klockan 11.00

Årskurs 2
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, klockan 10.00

Årskurs 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, klockan 09.00

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid huvudingången.

Introduktionsprogrammet kvarteret Hackspetten
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Kungsfågeln Repslagargatan 4

Årskurs 1

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Spetsutbildning i matematik
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • IMYRK RL måltidsbiträde
 • IMYRK RL bageri
 • Teknikprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • IMYRK VO vårdbiträde.

Samling i Lärkans aula, klockan 10.00

Årskurs 2 och 3
Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, klockan 13.00

Anslag om var klasserna ska träffas finns uppsatta vid huvudingången.

Gymnasieingenjörerna, Te4
Start måndagen 26 augusti. Samling enligt meddelande till berörd elev.

Introduktionsprogrammet kvarteret Kungsfågeln
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Lärkan/Örnen Storgatan 3

Årskurs 1

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Idrottsgymnasiets samtliga programinriktningar.

Samling i Lärkans aula, klockan 12.00

Årskurs 2 och 3

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet.

Eleverna träffar sina respektive mentorer i anvisade klassrum, klockan 9.30

Flygteknikprogrammet årskurs 2 och 3, samling klockan 13.00 ute på flyg.

Introduktionsprogrammet kvarteret Lärkan, Språkintroduktion
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Kvarteret Örnen

Årskurs 2 och 3

Idrottsgymnasiet
Samling i anvisade klassrum 9.30

Introduktionsprogrammet kvarteret Örnen
Samling enligt meddelande till berörd elev.

Gymnasiesärskolan

Nationella program Fastighet, anläggning, byggnation, kvarteret Örnen
Samling samtliga elever i klassrum B, klockan 09.00

Hotell, restaurang och bageri, kvarteret Örnen
Samling samtliga elever i klassrum A, klockan 09.00

Individuellt program
Samling samtliga elever i klassrum på kvarteret Örnen, klockan 09.00


Skolskjuts/Busskort - Inför skolstart läsåret 2019/2020

Du som redan har ett skolbusskort ska behålla det under hela skoltiden, från grundskola till gymnasiet. Skolbusskortet uppdateras direkt på bussen första skoldagen. Första skoldagen åker alla elever utan färdbevis till skolan.

Har du inte kvar ditt skolbusskort eller det blivit skadat under sommarlovet måste du beställa ett nytt. Ett nytt skolbusskort kostar 150 kronor.

Du som ska börja gymnasieskolan till hösten och har längre än 6 km till skolan från din folkbokföringsadress kommer att få ett skolbusskort, med antingen LLT (hämtas på LLT info) eller LTN (delas ut på skolan). Kolla här du om du har rätt till ett skolbusskortlänk till annan webbplats

OBS! Det går inte längre att köpa subventionerat läsårskort hos LLT för 1700 kr (Beslutat i Barn och utbildningsnämnden den 2019-04-24).