Kopiera schema i Tempus Hemma

Den här instruktionen visar hur du som vårdnadshavare i Tempus Hemma kopierar tider från en vecka till en annan eller till flera andra veckor.

Öppna Tempus Hemma och följ stegen nedan:

1. Klicka på den gröna knappen som ser ut som en kalender.

2. Välj "Kopiera scheman"

3. Välj Barn. Klicka på "Nästa".

4. Markera vilken vecka eller vilka veckor som ska kopieras. Klicka på "Nästa".

5. Markera veckor att kopiera till. Klicka på "Nästa".

6. Välj data som ska kopieras. Klicka "Starta kopiering".

Sidan uppdaterades den 29 november 2023