Forskning och vetenskap

Genom knyta till oss lärare och skolledare med högskolekompetens på avancerad nivå eller forskarnivå samt samverkan med lärosäten förbättrar våra skolor sina förutsättningar för analys och utvecklingsarbete.

Forskning har en central betydelse för att stärka skolans arbete att förbättra måluppfyllelse och verksamhet. Luleå kommun satsar på forskning inom lärande. Tillsammans med Bodens kommun, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten finansierar vi under perioden 2019–2024 forskarskolan Praktiknära forskning i skolan (PROFS).

Vi uppmuntrar också rektorer att stärka sin rektorsutbildning genom att läsa in en masterexamen i utbildningsledarskap.

Förstelärare och lektorer i grundskola och gymnasium utvecklar verksamheten utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med flera lärosäten och dess forskare, exempelvis kring systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljö och formativ bedömning.

Riktlinje för forskning och utveckling BUF 2023-2026 Pdf, 1.3 MB.

Forskningsrapportserie, barn- och utbildningsförvaltningen

Forskningsrapporter

Nr 2016:3
En spirande modell Pdf, 941.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
Marie Nordlund, Kristin Forshäger, Catarina Lundqvist och Ingela Åström

Nr 2016:1
Förskola på vetenskaplig grund Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Förskolechefers och ledningsstöds beskrivningar av arbetet med vetenskaplig grund i förskolans praktik ur ett nyinstitutionalistiskt perspektiv
Dr Sara Cervantes 

Nr 2014:1
Kunskap och bedömning Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.
På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, lärande som gör skillnad
Ann Isaksson Pelli i samarbete med Fil. dr Jan Håkansson

Nr 2013:1
Vi lärde oss bli bättre lärare Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Fil. dr Gunnar Jonsson
Britta Eliasson, Camilla Erstam och Max Larsson

Nr 2012:1
Från kvalitetsredovisning till ett systematiskt kvalitetsarbete Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
En seminarieserie för förskolechefer och rektorer
Fil. dr Jan Håkansson

Nr 2011:1
Jag kan också spela musik! Pdf, 44.4 MB, öppnas i nytt fönster.
En studie av musikalist självbild och musikundervisning
Fil. Lic Joakim Hellgren

Nr 2010:1
Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.
En sammanfattande analys av en pågående process
Fil. dr Henrik Román

Nr 2009:1
Lyfta matematiken Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hållbar skolutveckling för skolledare, lärare och elever
Dr Monica Johansson

Nr 2008:1
Nyliberala influenser inom utbildningssektorn Pdf, 897.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Fristående skolors etablering och en kommuns uppfattning
om dess konsekvenser.
Dr Sara Cervantes

Övriga forskningsrapporter och avhandlingar

2015
Matematiklärares målkommunikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen
Licensiatuppsats
Lena Heikka 

Sidan uppdaterades den 12 december 2023