Forskning och vetenskap

Genom att vi knyter till oss lärare och skolledare med högskolekompetens på avancerad nivå eller forskarnivå förbättrar våra skolor sina förutsättningar för analys och utvecklingsarbete.

Forskning med en fot in i klassrummet

Forskning har en central betydelse för att stärka skolans arbete att förbättra måluppfyllelse och verksamhet.

I ett långsiktigt arbete värnar Barn- och utbildningsförvaltningen om verksamhetsnära forskning, d v s "forskning med en fot in i klassrummet".

Vi finansierar för närvarande två kommundoktorander som deltar i Luleå tekniska universitets forskarskola. Vi uppmuntrar också rektorer att stärka sin rektorsutbildning genom att läsa in en masterexamen i utbildningsledarskap.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen tar också vara på forskares kompetens i olika arbeten som angelägna utvärderingar och stora utbildningsinsatser.

Forskningsrapportserie, Barn- och utbildningsförvaltningen

Nr 2016:3
En spirande modellöppnas i nytt fönster
Examensarbetet som en framgångsfaktor för samverkan universitet och verksamhet - exemplet Spira förskola
Marie Nordlund, Kristin Forshäger, Catarina Lundqvist och Ingela Åström

Nr 2016:2
Utvärdering av Luleå kommuns Matematikstrategi 2012-2015öppnas i nytt fönster
öppnas i nytt fönster
Fokus på Styrning och Ledning
Dr Sara Cervantes, Fil.lic. Lena Heikka


Nr 2016:1
Förskola på vetenskaplig grundöppnas i nytt fönster
Förskolechefers och ledningsstöds beskrivningar av arbetet med vetenskaplig grund i förskolans praktik ur ett nyinstitutionalistiskt perspektiv
Dr Sara Cervantes
 

Nr 2014:1
Kunskap och bedömningöppnas i nytt fönster
På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, lärande som gör skillnad
Ann Isaksson Pelli i samarbete med Fil. dr Jan Håkansson

Nr 2013:1
Vi lärde oss bli bättre lärareöppnas i nytt fönster
Fil. dr Gunnar Jonsson
Britta Eliasson, Camilla Erstam och Max Larsson


Nr 2012:1
Från kvalitetsredovisning till ett systematiskt kvalitetsarbeteöppnas i nytt fönster
En seminarieserie för förskolechefer och rektorer
Fil. dr Jan Håkansson


Nr 2011:1
Jag kan också spela musik!öppnas i nytt fönster
En studie av musikalist självbild och musikundervisning
Fil. Lic Joakim Hellgren


Nr 2010:1
Kunskap och bedömning för utveckling och lärandeöppnas i nytt fönster
En sammanfattande analys av en pågående process
Fil. dr Henrik Román


Nr 2009:1
Lyfta matematikenöppnas i nytt fönster

Hållbar skolutveckling för skolledare, lärare och elever
Dr Monica Johansson

 

Nr 2008:1
Nyliberala influenser inom utbildningssektornöppnas i nytt fönster
Fristående skolors etablering och en kommuns uppfattning om dess konsekvenser.
Dr Sara Cervantes


Övriga forskningsrapporter och avhandlingar

2015
Matematiklärares målkommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En jämförelse av elevernas uppfattningar, lärarens beskrivningar och den realiserade undervisningen
Licensiatuppsats
Lena Heikka