Kvinna ligger bland höstlöv på marken

Kommunala aktivitetsansvaret

Har du avbrutit eller inte påbörjat dina gymnasiestudier och är mellan 16–19 år? Kommunen har ett lagstadgat ansvar att följa upp ungdomar mellan 16–19 år som inte går i gymnasiet. Det kallas för det kommunala aktivitetsansvaret.

Vi kan erbjuda studie- och yrkesvägledning, hjälp med praktik, intressanta gruppaktiviteter, allt utifrån dina behov och önskemål. En praktik kan vara ett sätt att känna sig för inför ett framtida yrke, men också en väg in på arbetsmarknaden.

Vi kommer ta kontakt med dig och din målsman för att få kännedom om vad du gör idag, samt informera om på vilka sätt vi kan hjälpa dig tillbaka till studier eller arbete. Vi kontaktar er via brev, SMS eller telefon.

Är du ungdom eller målsman till en ungdom som avbrutit sina gymnasiestudier kan du ta kontakt med någon av oss för att boka ett möte där vi kan berätta mer.

Anita Klockare, arbetsmarknadskonsult
E-post: anita.klockare@amf.lulea.se

Camilla Wennberg, arbetsmarknadskonsult
E-post: camilla.wennberg@amf.lulea.se

Film om kommunala aktivitetsansvaret

Sidan uppdaterades den 14 augusti 2023