Interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, grundskola

Interkommunal ersättning kan betalas ut till en enskild verksamhet eller kommun, om ett barn/elev som är folkbokfört i Luleå kommun väljer att gå förskola, fritidshem eller grundskola i en annan kommun. Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller för offentlig och privat verksamhet. Nivån för Luleå kommuns interkommunala ersättning bygger på barn- och skolpeng.

Kommunala eller fristående huvudmän som tar emot elever folkbokförda i Luleå kommun ska före beslut om mottagande inhämta yttrande från Luleå kommun oavsett skäl för mottagande. Ersättning betalas via faktura efter överenskommelse med mottagande kommun.

Undantag:

  • Luleå kommun betalar inte retroaktiv ersättning mellan räkenskapsår utan uttalad överenskommelse.
  • Luleå kommun ersätter endast en huvudman per elev.

Förskola

Interkommunal ersättning Förskola
Ålder barnInterkommunal ersättning (2024)
Barn 1–2 år164 615 kronor
Barn 3–6 år155 321 kronor


Fakturaadress:
Luleå kommun, Box 50001, 973 21 Luleå
Faktura märks med ansvarsnummer: 40390060

Grundskola och fritidshem

Interkommunal ersättning Grundskola ‌och fritidshem
ÅrskurserInterkommunal ersättning (2023)
Skolbarnomsorg
(Fritidshem)
45 730 kronor
Förskoleklass75 377 kronor
Årskurs 1–387 264 kronor
Årskurs 4–6109 775 kronor
Årskurs 7–9110 290 kronor


Fakturaadress:
Luleå kommun, Box 50001, 973 21 Luleå
Faktura märks med ansvarsnummer: 40400000

Kontakt

Anett Karlström, handläggare, telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 12 januari 2024