En elev som bockar ett rör

Gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en studieväg inom yrkesprogrammen där du som elev genomför minst hälften av din gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att vara lärling innebär inte att man går en annan utbildning, utan enbart att man lär sig i en annan miljö och på ett annat sätt. Du får lära dig ett yrke både i skolan och på olika arbetsplatser.

Att vara lärling

Som lärling läser du de gymnasiegemensamma ämnena som alla gymnasieelever läser i våra lokaler på skolan. Du läser yrkesämnen både inne i skolan och ute på arbetsplatser.

Förutom skolkamrater får du också arbetskamrater. Under utbildningen blir du en i gänget på en arbetsplats och knyter många kontakter. Du får rutin, praktisk erfarenhet och lär dig de tekniker, metoder och system som används ute på arbetsplatserna i dag. Allt det här ger dig ett försprång när du sedan söker jobb efter studenten.


Studera vidare?

Elever som läser yrkesprogram med lärlingsinriktning läser även de kurser som ger en grundläggande behörighet till vidare högskolestudier.

Samma behörighet och examen

Lärlingsutbildningen har många likheter med den skolförlagda utbildningen:

 • Samma behörighetsregler till utbildningen som till alla nationella yrkesprogram.
 • Samma gymnasiegemensamma ämnen och kurser.
 • Samma utbud att välja mellan i det individuella valet
 • Samma grundläggande behörighet
 • Samma examensmål
 • Samma yrkesexamen.

Yrkesprogram och lärlingsutbildning ger behörighet till yrkeshögskolestudier och grundläggande behörighet till högskolestudier.

Varför ska du välja lärlingsutbildning?

En lärlingsutbildning ger dig både arbetslivserfarenhet och kunskaper, både i ditt yrkesval och för framtiden. Genom mer arbetsplatsförlagt lärande ökar även dina chanser till ett arbete direkt efter gymnasiet.

Lärlingsutbildning passar dig som

 • vill kombinera arbete och skola
 • vill lära dig ett yrke samtidigt som du utbildar dig på gymnasienivå
 • vill skolas in tidigt i din yrkesroll
 • gillar att ta ansvar och vara självständig
 • vill ha större möjlighet att få jobb efter din yrkesexamen.

Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både yrkesexamen och arbetslivserfarenhet och högskolebehörighet om du vill.

Hur fungerar det?

På skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori och på arbetsplatsen lär du dig yrket. Ditt lärande på arbetsplatsen leds av en handledare i det yrkesområde du valt. Företagen är insatta i hur skolan arbetar och vad du ska lära dig på arbetsplatsen. Skolan vet hur arbetsplatserna fungerar och vilka önskemål och krav de har på nya medarbetare.

Du är på en arbetsplats eller flera beroende på vilket program du väljer och lär dig yrket av en handledare. Din lärlingsplats kan förläggas till hemorten i så stor utsträckning som möjligt. Det kan innebära att du slipper att pendla till skolan när du är på ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Skolan tar kontakt och kommunicerar med arbetsplatsen innan du börjar din lärlingsutbildning.

Din yrkeslärare på skolan kommer på regelbundna besök till arbetsplatsen. Vid besöket samtalar du, din handledare och din yrkeslärare om hur ditt lärande utvecklas.

Vilka program kan du vara lärling på?

Det finns sex yrkesprogram på Luleå Gymnasieskola som du kan läsa som lärlingsutbildning.

Mer om lärlingsutbildning

Luleå Gymnasieskola samverkar med de olika branscherna i programråd, Vård-och omsorgscollege och Teknikcollege. College är en modern samverkansform mellan skola och arbetsliv som i framtiden även kommer att finnas i andra branscher.

Programråd och College har skapat goda relationer med företag, kommuner och regioner. De goda relationerna mellan skola och arbetsliv har lett till en etablerad samverkan som utvecklats genom åren. Det innebär att vi har ett brett utbud av arbetsplatser inom våra olika yrkesområden.

Den goda samverkan som finns mellan Luleå Gymnasieskola och arbetslivet garanterar dig rätt innehåll i utbildningen och en utbildning av hög kvalitet. När utbildningen är avslutad är du intressant för anställning av de olika arbetsgivarna.

Samtalen mellan dig, din handledare och din yrkeslärare hjälper dig i ditt lärande på arbetsplatsen. I slutet av ditt arbetsplatsförlagda lärande lämnar handledaren ett omdöme som blir ett underlag till betygsättningen i de olika kurserna för din yrkeslärare.

På yrkesprogrammen läser du flera yrkesämnen men också gymnasiegemensamma ämnen som du känner igen från grundskolan.

Ämnen på yrkesprogrammen
ÄmnenPoäng
Gymnasiegemensamma ämnen600
Engelska100
Historia50
Idrott och hälsa100
Matematik100
Naturkunskap50
Religionskunskap50
Samhällskunskap50
Svenska eller Svenska som andraspråk100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Yrkesämnen1100
Summa:2500

 

Yrkesexamen är ett bevis på att du klarat av din gymnasieutbildning. Detta krävs:

 • Godkända betyg i sammanlagt 2 250 kurspoäng.
 • Godkända betyg i Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 samt Matematik 1.
 • Godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med minst 400 poäng.
 • Godkänt gymnasiearbete.

Du kan alltid välja till kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Det är Engelska 6, Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3. Yrkesexamen ger dig behörighet till Yrkeshögskola. Är du osäker på vilka kurser du behöver för fortsatta studier fråga studie- och yrkesvägledaren på ditt program.

Det kommer att finnas ett avtal om samverkan mellan skola, företag, kommun eller landsting. Det tecknas av skolan, företaget, dig och din vårdnadshavare. Du är försäkrad under ditt arbetsplatsförlagda lärande i lärlingsutbildningen.

Studiebidrag: 1250 kronor

Utbetalas under tio månader per läsår, september till juni. Bidraget behöver inte sökas utan kommer automatiskt.

Lärlingsersättning: 1000 kronor

Ersättningen måste sökas och är en ersättning för mat och resor.

Summa: 2250 kronor

Sidan uppdaterades den 13 maj 2024