Gymnasial lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning är en studieväg inom yrkesprogrammen där du som elev genomför minst hälften av din gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser.

Studera vidare?

Elever som läser Yrkesprogram med lärlingsinriktning har rätt att läsa de kurser som ger en grundläggande behörighet till vidare högskolestudier.

Att vara lärling

Att vara lärling innebär inte att man går en annan utbildning, utan enbart att man lär sig i en annan miljö och på ett annat sätt.
Istället för att lära dig om ditt drömyrke i skolan så får du uppleva yrket på en arbetsplats.

Som lärling läser du de gymnasiegemensamma ämnena som alla gymnasieelever läser i våra lokaler på skolan. Du läser även vissa teoretiska kurser som handlar om ditt yrkesval inne på skolan.

Förutom skolkamrater får du också arbetskamrater.
Under utbildningen blir du en i gänget på en arbetsplats och knyter många kontakter. Du får rutin, praktisk erfarenhet och lär dig de tekniker, metoder och system som används ute på arbetsplatserna idag. Allt det här ger dig ett försprång när du sedan söker jobb efter studenten.

Vad är lärlingsutbildning i Luleå Gymnasieskola?

Lärlingsutbildning är en studieväg inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst hälften av sin gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen har många likheter med den skolförlagda utbildningen.

 • Samma behörighetsregler till utbildningen som till alla nationella yrkesprogram
 • Samma gymnasiegemensamma ämnen och kurser
 • Samma utbud att välja mellan i det individuella valet
 • Samma rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet
 • Samma examensmål
 • Samma yrkesexamen

Yrkesprogram och lärlingsutbildning ger behörighet till yrkeshögskolestudier och med rätt individuellt val ger det också grundläggande behörighet till högskolestudier.

Varför ska du välja lärlingsutbildning?

Kan du lära dig köra bil enbart genom att läsa teori?

Ja, kanske, men ju mer du får övningsköra desto tryggare och säkrare blir du som förare. Det är samma sak med yrkesutbildning, ju mer du får lov att jobba i ditt framtida yrke under utbildningen desto mer yrkeskunskaper du.

Är du en person som gillar att lära dig i verkliga situationer med verkliga uppgifter och med verkliga arbetskamrater? Då är lärlingsutbildningen rätt studieväg för dig.

Du som…

… vill kombinera arbete och skola

… vill lära dig ett yrke samtidigt som du utbildar dig på gymnasienivå

… vill skolas in tidigt i din yrkesroll

… gillar att ta ansvar och vara självständig

… vill ha större möjlighet att få jobb efter din yrkesexamen

Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både yrkesexamen och arbetslivserfarenhet och högskolebehörighet om du vill.

Hur fungerar det?

På skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori och på arbetsplatsen lär du dig yrket. Ditt lärande på arbetsplatsen leds av en handledare i det yrkesområde du valt. Företagen är insatta i hur skolan arbetar och vad du ska lära dig på arbetsplatsen. Skolan vet hur arbetsplatserna fungerar och vilka önskemål och krav de har på nya medarbetare.

Skolan har en lärlingssamordnare som tar kontakt och kommunicerar med arbetsplatsen innan du börjar din lärlingsutbildning.

Din yrkeslärare på skolan kommer på regelbundna besök till arbetsplatsen. Vid besöket samtalar du, din handledare och din yrkeslärare om hur ditt lärande utvecklas.

Vilka program kan du vara lärling på?

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt arbete

Inriktningen är för dig som vill arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare. Lärlingsplatsen inom pedagogiskt arbete är på en förskola.

Siktar du på fortsatta studier till förskollärare eller lärare är inriktningen pedagogiskt arbete en bra grund för dig.

Barn- och fritidsprogrammet startar sin lärlingsutbildning i årskurs 2.

El och energiprogrammet

Elteknik

Inriktningen leder till yrken som installationselektriker och larmtekniker. Du får lära dig att installera och driftsätta belysning, tele, larm, passersystem, styr- och reglerteknik, datanät, bredband och kabel-TV.

El- och energiprogrammet startar sin lärlingsutbildning i årskurs 2.

Hotell och turismprogrammet

För dig som söker en utbildning där du lär dig ett yrke med service i fokus. Programmet passar dig som vill ta ansvar, egna initiativ, är positiv, söker ett arbete med varierande arbetsuppgifter, vill träffa nya människor och som gillar utmaningar.

När du väljer Hotell- och turismprogrammet får du jobba både i grupp och självständigt, och praktiskt lära dig ett yrke, varvat med lektioner i skolan. Utbildningen kommer att ges som gymnasial lärlingsutbildning så en stor del av tiden kommer att vara ute på en arbetsplats.

Du lär dig grunderna för en karriär inom besöksnäringen. Service, bemötande och marknadsföring är några av ämnena. Framför allt är det en ingång till en bransch med stora karriärmöjligheter. Du får med dig erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av inom många andra områden.

Kom ihåg att du kan få grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Lärlingsutbildning startar från årskurs 2.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet startar sin lärlingsutbildning i årskurs 1.

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Bageri och konditori

Lärlingsplatsen kommer vara ett riktigt bageri eller ett konditori med eget bageri. På inriktningen Bageri och konditori så arbetar du med allt från matbröd till tårtor, marsipan och chokladarbeten.

Färskvaror, delikatesser och catering

Du kommer att arbeta med förädling och presentation av råvaror i livsmedelsbutiker.

Kök och servering

Genom skolans kontakter kommer du få göra din lärlingsutbildning på både storkök, à la carte restauranger och fina krogar. Denna inriktning väljer du som är intresserad av matlagning eller servering i restaurang och/eller bar. Du fördjupar dina kunskaper i hur man kombinerar mat och dryck för att lyckas med att skapa en god måltid.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet startar lärlingsutbildning i årskurs 2.

VVS och fastighetsprogrammet

Kyl och värmepumpsteknik

Lärlingsutbildningen inom kyl- och värmepumpsteknik sker på specialiserade företag men kan också ske på större fastighetsbolag. Här lär du dig den senaste tekniken inom energihantering. Det handlar om att skapa behagligt inomhusklimat, kyla i datahallar, kyl/frysanläggningar i livsmedelsbutiker och industrier med mera. Du får lära dig att bygga en kyl – värmepumpsanläggning och ta den i drift. Du får utföra och medverka i projekt, service, underhåll, felsökning och reparation. Vi lägger även fokus på miljö och säkerhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

VVS- och fastighetsprogrammet startar sin lärlingsutbildning i årskurs 2.

Samverkan mellan skola arbetsliv

Luleå gymnasieskola samverkar med de olika branscherna i programråd, Vård-och omsorgscollege och Teknikcollege. College är en modern samverkansform mellan skola och arbetsliv som i framtiden även kommer att finnas i andra till branscher.

Programråd och College har skapat goda relationer med företag, kommuner och landsting. De goda relationer mellan skola och arbetsliv har lett till en etablerad samverkan som utvecklats genom åren. Det innebär att vi har ett brett utbud av arbetsplatser inom våra olika yrkesområden.

Den goda samverkan som finns mellan Luleå gymnasieskola och arbetslivet garanterar dig rätt innehåll i utbildningen och en utbildning av hög kvalitet. När utbildningen är avslutad är du intressant för anställning av de olika arbetsgivarna.

Samtalen mellan dig, din handledare och din yrkeslärare hjälper dig i ditt lärande på arbetsplatsen. I slutet av ditt arbetsplatsförlagda lärande lämnar handledaren ett omdöme som blir ett underlag till betygsättningen i de olika kurserna för din yrkeslärare.

Var den du är - Bli det du vill

Du är på en arbetsplats eller flera beroende på vilket program du väljer och lär dig yrket av en handledare. Din lärlingsplats kan förläggas till hemorten i så stor utsträckning som möjligt. Det kan innebära att du slipper att pendla till skolan när du är på ditt arbetsplatsförlagda lärande.

Din arbetslivserfarenhet under lärlingstiden gör att det är lättare att få ett jobb.

Lärlingsutbildning - Hur läser man?

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen men också gymnasiegemensamma ämnen som du känner igen från grundskolan. Du läser:

 
ÄmnenPoäng

Gymnasiegemensamma ämnen

600

Engelska

100

Historia

50

Idrott och hälsa

100

Matematik

100

Naturkunskap

50

Religionskunskap

50

Samhällskunskap

50

Svenska eller Svenska som andraspråk

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Yrkesämnen

1100

Summa:

2500

 Yrkesexamen

Yrkesexamen är ett bevis på att du klarat av din gymnasieutbildning. Detta krävs:

 • Godkända betyg i sammanlagt 2 250 kurspoäng.
 • Godkända betyg i Svenska alternativt Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 samt Matematik 1.
 • Godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med minst 400 poäng.
 • Godkänt gymnasiearbete.

Fortsatta studier

Du kan alltid välja till kurser som ger grundläggande behörighet till högskolan. Det är Engelska 6, Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2 och Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3. Yrkesexamen ger dig behörighet till Yrkeshögskola. Är du osäker på vilka kurser du behöver för fortsatta studier fråga studie- och yrkesvägledaren på ditt program.

 Avtal och försäkring

Det kommer att finnas ett avtal om samverkan mellan skola, företag, kommun eller landsting. Det tecknas av skolan, företaget, dig och din vårdnadshavare. Du är försäkrad under ditt arbetsplatsförlagda lärande i
lärlingsutbildningen

Studieekonomi

Studiebidrag: 1250 kronor

Utbetalas under tio månader per läsår, september till juni. Bidraget behöver inte sökas utan kommer automatiskt.

Lärlingsersättning: 1000 kronor

Ersättningen måste sökas och är en ersättning för mat och resor

Summa: 2250 kronor

Skolverket skriver om Gymnasial lärlingsutbildning Länk till annan webbplats.

Luleå Gymnasieskola erbjuder lärlingsutbildning på följande program:

Kontakta studie- och yrkesvägledare (SYV) för information:

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08.00-17.00.

 • Barn- och fritidsprogrammet - inriktning Fritid och hälsa: Eva Tervaniemi
 • Barn- och fritidsprogrammet - inriktning Pedagogiskt och socialt arbete - endast lärlingsutbildning: Ingela Sörbrand
 • El- och energiprogrammet: Thomas Nahlin
 • Försäljnings- och serviceprogrammet: Ingela Sörbrandt
 • Hotell-och turismprogrammet: Ingela Sörbrandt
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Marith Petäjäniemi
 • VVS- och fastighetsprogrammet: Thomas Nahlin

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023