Ekonomiprogrammet (EK)

För dig som är intresserad av företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

Vad får du göra på utbildningen?

Lära dig olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut, du lär dig se vägen från idé till att starta företag. Hur värderar men en affärsidé och hur gör man upp en affärsplan? Det gäller att kunna samverka i olika former av nätverk.

Efter dina gymnasiestudier

Programmet ger en bred grund för försatta studier. Du får grundläggande och särskild behörighet för många utbildningar vid högskolan, särskilt inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Information om ekonomiprogrammets inriktningar inför gymnasievalet

Inriktning Ekonomi

Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden. Vi har fokus på entreprenörskap, hållbarhet och internationalisering.

I företagsekonomi lär du dig om företagens intäkter och kostnader samt att göra ekonomiska beräkningar. Du får kunskaper i hur företag startas, drivs och avvecklas, samt hur företag effektivt och på ett lockande sätt säljer produkter eller tjänster. Du får starta ett eget UF-företag vilket förbättrar dina möjligheter till att skapa kontakter med näringsliv och bygga nätverk inför ett framtida arbetsliv. Går det bra i ditt UF-företag har du möjlighet att delta i SM i Ungföretagsamhet. Som elev har du även möjlighet att genomföra praktik och göra studiebesök lokalt, nationellt och när det är möjligt även internationellt.

På Ekonomiprogrammets inriktning Ekonomi har du som elev möjlighet att bli ”Diplomerad gymnasieekonom” – det innebär att näringslivet säkerställt att eleven i utbildningen fått med sig mer av det näringslivet efterfrågar av framtida medarbetare.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 350 poäng:

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng 
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Ekonomi, 300 poäng:

 • Entreprenörskap & företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng 
 • Matematik 3b, 100 poäng 

Programfördjupningar Ekonomi 300 poäng:

 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Ledarskap & organisation, 100 poäng 
 • Företagsekonomi specialisering, 100 poäng 
 • Engelska 7, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng 

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Inriktning Juridik

Inom inriktningen Juridik får du, förutom de teoretiska kunskaperna, en möjlighet att komma närmare juridiken genom att besöka tingsrätten, träffa advokater, intervjua polisen och praktiskt utöva juridik genom bl.a. rollspel och case. Du får kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt samt innebörden av privatjuridik, affärsjuridik och processrätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem och rättsfall med hjälp av olika rättskällor och juridiska metoder. Vi har fokus på internationalisering och i årskurs 3 har vi bland annat föreläsningar direkt från EU och en kurs som fokuserar på internationella relationer och mänskliga rättigheter. Skolan är medlemmar i Nordiska juristakademien. Det innebär att du också kan få chansen att vara med i Skol-SM i juridik. Juridikinriktningen arbetar för att etablera internationella kontakter och studieresor kan komma att planeras tillsammans med eleverna.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 350 poäng:

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Juridik 300 poäng:

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Affärsjuridik, 100 poäng
 • Rätten & samhället, 100 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng

Programfördjupningar Juridik 300 poäng:

 • Humanistisk & samhälls- vetenskaplig specialisering, 200 poäng
 • Ledarskap och organisation, 100 poäng
 • Matematik 3, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Individuella val 200 poäng

Totalt: 2500 poäng

Fakta om Ekonomiprogrammet (EK)

På Ekonomiprogrammet kan du lära dig om företagens roll i samhället. Du kan också lära dig om olika typer av företag och företagsformer och hur det går till när ett företag startas och affärsidén ska utformas. Som elev kan du driva egna företag med stöd av handledare samt har möjlighet till praktik på företag. Du kan även få kunskap om det svenska rättssystemet samt lagar och författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du kan lära dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera. Verklighetsbaserat lärande är ett viktigt inslag i utbildningen.

På Ekonomiprogrammet vill vi skapa medvetenhet om miljö och ett hållbart samhälle. Det gör vi till exempel genom att arbeta ämnesövergripande för att miljöfrågor ska finnas med på så många områden som möjligt. Vi är även inne in en internationaliseringsprocess där målet är att eleverna ska få uppleva kulturella likheter och skillnader i vår internationella värld.

Vi har två inriktningar på Ekonomiprogrammet i Luleå: Ekonomi och Juridik.

Idrottsutbildning inom ekonomiprogrammet

Vid sidan av EK:s inriktningar finns möjlighet att gå Nationell idrottsutbildning (NIU) i basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning eller Riksidrottsutbildning i basket (RIG) eller Lokal idrottsutbildning ( LIU) inom idrotterna alpin skidåkning och ishockey (Lokala HG).

Idrottsutbildningen börjar i åk 1 och väljs i gymnasievalet. För NIU och RIG sker görs ett idrottsligt urval förutom ansökan till program.

Läs mer om ansökningsförfarande med mera

Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har internationell elit som mål. I Luleå ges du som elitsatsande ungdom inom basket möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier inom fyra program:

 • Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. I företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera.

Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Inriktning Ekonomi

Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden.Du lär dig att hålla reda på företagens inkomster och utgifter samt ekonomiska beräkningar. Du får också kunskaper i hur man startar ett eget företag och hur man på ett effektivt och lockande sätt säljer ett företags produkter.

Du får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande genom att du får provar på att driva ett riktigt företag. Ett ämnesövergripande arbetssätt som ger dig en helhetssyn på olika områden inom ekonomin är återkommande inslag i lärandet. Du får kontakter med företag och kunskap om hur ett företag drivs.

Läs mer om eller ansök till Riksidrottsutbildning i basket Länk till annan webbplats.

Poängplan, totalt 2800 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 350 poäng:

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Ekonomi 300 poäng:

 • Entreprenörskap & företagand, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng

Tränings – och tävlingslära 1, 100 poäng
Välj ett alt:
*Naturkunskap 2, 100
*Engelska 7, 100 poäng
*Humanistisk- och samhälls-
vetenskaplig specialisering, 100 poäng

Individuella val 200:

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 2, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Utökat program 300 poäng:

 • Idrottsledarskap, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 3, 100 poäng

Totalt: 2800 poäng

Som elev vid RIG läser du totalt
700 poäng Specialidrott. Utöver ovanstående studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Ansökan till RIG ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida.

Blir du antagen ansöker du sedan via
www.mittgymnasieval.nu vilket RIG-gymnasieprogram som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som har nationell elit som mål. I Luleå ges du som elitsatsande ungdom inom idrotterna basket, fotboll, ishockey, innebandy, kanot och konståkning möjligheter att kombinera din elitsatsning med teoretiska studier inom fyra program:

 • Barn och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och Hälsa
 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. I företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera.

Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Inriktning Ekonomi

Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden. Du lär dig att hålla reda på företagens inkomster och utgifter samt ekonomiska beräkningar. Du får också kunskaper i hur man startar ett eget företag och hur man på ett effektivt och lockande sätt
säljer ett företags produkter.

Du får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande genom att du får provar på att driva ett riktigt företag. Ett ämnesövergripande arbetssätt som ger dig en helhetssyn på olika områden inom ekonomin är återkommande inslag i lärandet. Du får kontakter med företag och kunskap om hur ett företag drivs.

Läs mer om eller ansök till Nationell godkänd idrottsutbildning Länk till annan webbplats.

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 350 poäng:

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Inriktning Ekonomi, 300 poäng
 • Entreprenörskap & företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Tränings – och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Välj ett alternativ:

*Naturkunskap 2, 100 poäng
*Engelska 7, 100 poäng
*Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Individuella val 200 poäng:

 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Totalt: 2500 poäng

Som elev vid ett NIU läser du totalt
400p Specialidrott. Utöver ovanstående
studieplan har du möjlighet att läsa ytterligare behörighetsgivande kurser som utökat program.

Ansökan till NIU ska göras via Luleå Gymnasieskolas hemsida.

Blir du antagen ansöker du sedan via
www.mittgymnasieval.nu vilket NIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA eller SA) som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Totalt: 2500 poäng


Inom LIU får fler ungdomar chansen att utvecklas inom sin idrott. Vi har en samverkan mellan skola och föreningsliv vad gäller den grenspecifika utbildningen.

Lokal idrotsutbildning kan sökas via följande program:

 • Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
 • Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Du kan söka utbildningen inom följande idrotter; Ishockey och Alpin skidåkning.

Ekonomiprogrammet

Du får kunskaper i företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. I företagsekonomi lär du dig företagens roll i samhället. Du lär dig olika typer av företag och företagsformer och ska förstå hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig mer om straffrätt, EU-rätt, avtalsrätt, arbetsrätt med mera.

Du får tillgång till egen bärbar dator och en lärplattform som underlättar dina studier.

Inriktning Ekonomi

Ekonomisk inriktning ger dig kunskaper i företagsekonomins nyckelområden. Du lär dig att hålla reda på företagens inkomster och utgifter samt ekonomiska beräkningar. Du får också kunskaper i hur man startar ett eget företag och hur man på ett effektivt och lockande sätt
säljer ett företags produkter.

Du får möjlighet till ett verklighetsbaserat lärande genom att du får provar på att driva ett riktigt företag. Ett ämnesövergripande arbetssätt som ger dig en helhetssyn på olika områden inom ekonomin är återkommande inslag i lärandet. Du får kontakter med företag och kunskap om hur ett företag drivs.

Läs mer om Lokal Idrottsutbildning

Poängplan, totalt 2500 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng:

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 1, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 2, 100 poäng
 • Svenska/andra språk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 350 poäng:

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Inriktning Ekonomi 300 poäng:

 • Entreprenörskap & företagande, 100 poäng
 • Företagsekonomi 2, 100 poäng
 • Matematik 3b, 100 poäng

Programfördjupningar 300 poäng:

 • Naturkunskap 2, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Individuella val 200 poäng:

 • Idrott och hälsa 1 specialisering, 100 poäng
 • Träningslära 1, 100 poäng

Gymnasiearbete 100 poäng

Totalt: 2500 poäng

Som elev vid LIU läser du 200 poäng i din idrott som individuella val.

Ansökan görs via www.mittgymnasieval.nu och då väljer
du vilket LIU-gymnasieprogram (BF, EK, NA
eller SA) som du önskar gå. Sista ansökningsdag är 6 februari 2023.

Kontakt

Ekonomiprogrammet
Kvarteret Hackspetten
Post- och besöksadress:
Tullgatan 24, 972 38 Luleå

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter
0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08,00-17,00.

Rektor
Camilla Millgård
Ida Henriksson för idrott

Studie- och yrkesvägledare
Lena Berg
Eva Tervaniemi för idrott

Sidan uppdaterades den 25 januari 2023