Fastighet, anläggning och byggnation

Anpassad gymnasieskola

Fastighet, anläggning och byggnation är ett program i den anpassade gymnasieskolan.

Programmet passar dig som vill utbilda dig inom bygg, fastighet och parkskötsel. Du får både lära dig teori i klassrummet och arbeta praktiskt inomhus och utomhus.

Det här får du göra på utbildningen

Du får lära dig att:

 • sköta om byggnader och lokaler
 • sköta om parker och grönområden
 • bygga, måla och arbeta med plåt
 • använda maskiner, verktyg och redskap
 • återvinna och laga saker.

Fakta

 • Utbildningen är 4 år lång.
 • Utbildningen är yrkesinriktad.
 • Du går i skolan i kvarteret Örnen i gymnasiebyn i Luleå centrum.
 • En del av utbildningen kommer du att vara ute på en eller flera arbetsplatser för att lära dig mer om arbetslivet. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).
 • Fastighet, anläggning och byggnation är en utbildning som vänder sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. För att tas emot i skolformen behöver du ha fyra utredningar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social.

Bilder

Här kan du se några bilder på sådant du kan få göra på utbildningen.

Person som håller i en skruvdragare och skruvar i en bänk

Du får bygga.

Person som skottar snö utanför en gammal byggnad på Hägnan i Luleå

Du får sköta om parker, till exempel skotta snö.

Person som sågar med maskin

Du får lära dig att använda verktyg och maskiner.

Film

På Skolverkets webbplats kan du se en film om programmet för fastighet, anläggning och byggnation. I filmen berättar elever som går programmet om sin utbildning.

Mer om programmet

Du utbildar dig för att bli bra på att planera och genomföra olika typer av praktiska arbetsuppgifter

Du lär dig att välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner.

Du lär dig att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet.

Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför får du träna på kommunikation och samarbete med andra människor och yrkesgrupper.

Här kan du se vilka ämnen och kurser du kommer att läsa under utbildningen. Varje kurs ger 50, 100 eller 200 poäng. Totalt läser du 2500 poäng under hela utbildningen.

Gymnasiegemensamma ämnen (900 poäng)

Alla elever i anpassad gymnasieskola läser de här ämnena.

 • Engelska, 100 poäng
 • Estetisk verksamhet, 100 poäng
 • Historia, 50 poäng
 • Idrott och hälsa, 200 poäng
 • Matematik, 100 poäng
 • Naturkunskap, 50 poäng
 • Religionskunskap, 50 poäng
 • Samhällskunskap, 50 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk, 200 poäng

Programgemensamma ämnen (400 poäng)

Alla som valt programmet fastighet, anläggning och byggnation läser de här ämnena.

 • Bygg och anläggning 1, 100 poäng
 • Fastighetsskötsel, 200 poäng
 • Service och bemötande 1, 100 poäng

Programfördjupning (900 poäng)

Inom programfördjupningen finns ämnen och kurser som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Dessa kurser förbereder dig inför arbetslivet.

 • Bygg och anläggning 2, 100 poäng
 • Digital kompetens, 100 poäng
 • Fastighetsskötsel byggnadsunderhåll, 100 poäng
 • Fastighetsskötsel inre miljö, 100 poäng
 • Skötsel av utemiljöer 1, 100 poäng
 • Samhällskunskap - arbetslivets villkor, 100 poäng
 • Lokalvård 1, 100 poäng
 • Återvinning och kretslopp 1, 100 poäng
 • Återvinning och kretslopp 2, 100 poäng

Individuellt val (200 poäng)

Du kan själv välja bland ett urval av kurser som skolan erbjuder.

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola (100 poäng)

Alla elever inom anpassad gymnasieskola ska göra en större självständig arbetsuppgift, ett skolarbete som omfattar 100 poäng.

På de nationella programmen sätts betyg efter varje avslutad kurs. Betygsskalan för godkända resultat är A, B, C, D och E.

A är högsta betyg och E är lägsta betyg.

Ett godkänt gymnasieskolearbete i anpassad gymnasieskola ger betyget E.

När du är klar med din utbildning får du ett gymnasieskolebevis. Det beskriver vilka kunskaper och erfarenheter du har fått med dig från utbildningen i anpassad gymnasieskola.

Gymnasieskolebeviset innehåller information om:

  • vilket program du har gått
  • vilka ämnen eller kurser du har läst
  • vilka betyg du har fått
  • inriktningen på ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL)
  • ditt gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola.

  Minst 22 veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande. Det förkortas APL. Under APL får du lära sig mer om arbetslivet genom att vara ute på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. På arbetsplatsen får du använda de kunskaper du har.

  Kontakt

  Studie- och yrkesvägledare

  Carina Sundström

  Post- och besöksadress

  Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
  Kvarteret Örnen
  Skeppsbrogatan 1
  972 38 Luleå

  Visa på karta Länk till annan webbplats.

  Rektor

  • Ulla Mattila

   Rektor

  Andra alternativ

  I anpassad gymnasieskola kan det finnas möjlighet att välja andra utbildningar än de nationella och individuella programmen. Prata med din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om andra alternativ.

  Sidan uppdaterades den 26 mars 2024

  Fler program i anpassad gymnasieskola