Sommaröppen förskola

Under sommarveckorna är det sommaröppen verksamhet vid ett begränsat antal förskolor (vecka 27-30). Anmälan gör du i Tempus.

Vem har rätt till plats?

Barn som har en placering på en kommunal förskola och vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor har rätt till plats vid sommaröppen förskola. Alla barn bör ha rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under året.

Anmälan sommaröppen förskoleverksamhet

Anmälan är öppen 25 mars – 19 maj 2024

Under sommarveckorna 27–30 slår förskolorna ihop ordinarie verksamheter och några förskolor kommer att finnas tillgängliga för barn vars föräldrar arbetar eller studerar under den tiden.

Placering förskolan

Placering kommer baseras på ditt barns ordinarie plats.

Anmäl behov

Anmälan görs i Tempus för veckorna 27-30 under perioden 25 mars – 19 maj 2024. Om ni inte har tillgång till Tempus kontakta er förskola.

Förskolor som kommer att vara öppna i sommar

Solkattens förskola (Centrum)
Vårdnadshavare med barn som har sin ordinarie placering i förskola inom Centrala stan, Bergnäset och Sörbyarnas område kommer att få sin placering här.

Munkebergs förskola (Notviken)
Vårdnadshavare med barn som har sin ordinarie placering i förskola inom Mjölkuddens-, Notvikens området kommer att få sin placering här.

Årans förskola (Örnäset)
Vårdnadshavare med barn som har sin ordinarie placering i förskola inom Örnäsets område kommer att få sin placering här.

Storsands förskola (Gammelstad)
Sunderbyns-, Gammelstads-, Rutviks område kommer att få sin placering här.

Dungens förskola (Hersön)
Vårdnadshavare med barn som har sin ordinarie placering i förskola inom Hertsön område kommer att få sin placering här.

Sundets förskola (Porsön)
Vårdnadshavare med barn som har sin ordinarie placering i förskola inom Porsöns- och Björkskatans område kommer att få sin placering här.

Renfanans förskola (Råneå) Vårdnadshavare med barn som har sin ordinarie placering i Vitå, Råneå Persöns område kommer att få sin placering här.

Besked om placering

Senast 19 juni kommer ni att få besked om vilken förskola/avdelning som ni kommer att placeras vid.

Meddela om du inte längre har behov

Information om hur du meddelar detta kommer.

Schema

Schemat i anmälan gäller endast för den sommaröppna verksamheten och påverkar inte det ordinarie schemat. Avgift utgår som vanligt efter ordinarie schematid.

Information om hur du meddelar förändring av anmält behov kommer.

Bemanning

Verksamheterna kommer i största möjligaste mån att bemannas med ordinarie personal från förskolor i Luleå kommun. Dock kan det inte garanteras att det finns personal från den ordinarie förskolan där ditt barn går. Jourhavande rektor ansvarar för de sommaröppna enheterna.

Har du ett barn som ska börja förskoleklass till hösten?

Då upphör förskoleplatsen automatiskt den 31 juli. Om du vill avsluta platsen tidigare måste du säga upp den. Läs mer på sidan Ansök, hantera eller säg upp plats.

Behov av omsorg på obekväm arbetstid

Ansök enligt ordinarie rutiner och riktlinjer för omsorg på obekväm arbetstid.

Skolskjuts/elevtransport

Precis som till ordinarie förskola ansvarar vårdnadshavare själv för transport till och från förskola.

Kontakt

Vid frågor om sommaröppen förskola/fritidshem, kontakta kundcenter.
Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 28 februari 2024