Sommaröppen förskola eller fritidshem

Under sommaren 2018 (vecka 27-31) finns förskola och fritidshem på ett antal enheter. Barn som har en placering på en kommunal förskola/fritidshem och vars föräldrar arbetar eller studerar under dessa veckor har erbjudits plats vid sommaröppen förskola/fritidshem.

Öppna enheter

 

Förskola, telefon

Fritidshem, telefon

Område

Solkattens förskola
0920-45 47 39

076-766 80 95

Östra skolan
0920-45 33 38

Centrum

Munkebergs förskola

0920-45 47 15

Munkebergsskolan

0920-45 45 50

Mjölkudden

Årans förskola

0920-45 47 82

Örnässkolan

0920-45 38 04

Örnäset

Antnäs förskola

072-520 33 24

Antnässkolan

0920-45 71 49

Sörbyarna

Älvens förskola
0924-575 97

072-549 29 95

Råneskolan

0924-575 16

073-070 61 69

Råneå

Snömannens förskola
0920-45 47 45

-

Hertsön


Endast barn med ordinarie placering på en kommunal förskola/fritidshem har rätt till plats.

Schemaförändringar

Vid frånvaro och schemförändringar som uppstår under sommarveckorna 27-31:
Meddela den förskola/fritidshem där ni fått plats.

Kontakt

Vid frågor om sommaröppen förskola/fritidshem

Kontakta kundcenter  
Telefon: 0920-45 30 00